Raidījumu vada: rakstnieks Jānis Ūdris

Raidījums skan divreiz mēnesī ceturtdienās plkst. 16.00.

Apraksts:

Rakstnieks Jānis Ūdris, septiņu grāmatu autors, raidījumā izgaismo mūsu vēstures aizmirstos vai noklusētos notikumus,  vienlaikus pievēršoties aktuālākajām mūsdienu problēmām. Rakstnieka pārliecībā,  asākās šodienas problēmas sakņojas pagātnes kļūdās un joprojām neizvērtētajā un (arī tādēļ) nepārvarētajā padomju okupācijas laika mantojumā.
Laiks, kad vaļsirdīgās sarunās ar Latvijas izcilākajām personībām  izkristalizējam būtību – rūpēs par mūsu zemes uzplaukumu
Mūsu vēstures nezināmās lappuses, aktuālāko mūsdienu notikumu analīze, šodienas procesu skaidrojums vēsturisko paralēļu kontekstā. Galvenās tēmas: noklustētā vēsture; pilsoniskā atbildība; kristīgā morāle.