Radio Marija Latvija – tas ir patvērums Dievā 24 stundas diennaktī, visos gadalaikos. Un tomēr – katru rudeni īpaši atzīmējam jaunas sezonas sākumu, jo raidījumu vadītāji atgriežas pēc vasaras pārtaukuma, kad ēterā dzirējām atkārtojumu izlasi. Un tā jau esam iesākuši 8. sezonu, kas ir pietiekami labs iemesls, lai atkal satiktos un svinētu!

Tādēļ cetutdien, 29. septemrbī – Svēto ercenģeļu Miķela, Gabriela un Rafaela svētkos sanāca kopā Radio Marija darbinieku komanda un brīvprātīgie. Pasākumu atklājām ar Svētās Mises svinībām Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes kapelā. To svinēja RML jaunais programmas direktors pr. Jānis Meļņikovs un pie altāra piekalpoja diakons Gatis Avotiņš. Priesteris Jānis sprediķī vilka paralēles starp eņģeļu kalpojumu un RML brīvprātīgo kalpojumu:

“Man šķiet ļoti atbilstoši, ka mūsu šīs dienas pasākums noris tieši Svēto erceņģeļu dienā, jo arī jūs brīvprātīgie esat savā ziņā kā eņģeļi. Šķiet – tas nebūs tālu no patiesības, ja izceļam to, ka viena no eņģeļu misijām ir būt par Dieva vēstnesi. Darbojoties Radio Marija jūs arī esat dažādākos veidos vēstneši par Dievu un labo, kāds ar savu balsi, cits ar tehniskām zināšanām, vēl kāds ar praktiskiem darbiņiem, cits ar lūgšanu un vēl daudzi ar savu ziedojumu ļauj Dieva balsij aizsniegt daudzus jo daudzus.”

Jaunais direktors arī iedoršināja brīvprātīgos nepadoties kādās iekšējās cīņās: “Iespējams arī mums līdzīgi kā eņģeļiem lasījumā ir jācīnās ar kādiem “pūķiem”. Ļoti dažādiem un katram ar savu, bet arī ar kopīgo, piemēram ar mazdūšību, bailēm, nepārliecinātību, kas čukst un saka: kādēļ tev būtu jābūt brīvprātīgam eņģelim? Kamdēļ skanēt RML? Kam tas vajadzīgs? Ko tu no tā iegūsti? Bet, šīs dienas lasījumā arī lasām, ka pūķis tika uzvarēts un tāpēc “līksmojiet debesis un tie kas tanīs dzīvojiet!” Līksmosim šodien, jo Dievs ir ar mums un nekas nevar būt pret mums. Viņš ir uzvarējis! Līksmosim, jo esam debesīs.”

Pēc Svētās Mises visi devās uz draudzes māju, kur baudīja pavārītes Dainas sagatavoto, gardo zupu un pašu sagādāto cienastu.

Reizēm ikdienā brīvprātīgie savā starpā pat nesatiekas, tādēļ veicām kādu interesantu iepazīšanās aktivitāti, lai ieraudzītu un apzinātos, ka esam savstarpēji saistīti un katrs esam daļa no liela tīkla.

Lai nākamajai sezonai būtu vēl labāk sagatavojušies, tad RML darbinieki piedāvāja iespēju piedalīties 2 darbnīcās. Māris Veliks dalījās ar vērtīgiem padomiem par raidījumu veidošanu “Kā klausītajam dabūt āķi lūpā”. Katram bija arī iespēja darboties praktiski un izdomāt, kā interesanti iesākt raidījumu par visdažādākajām tēmām, katra komanda prezentēja savu veikumu publiski.

Savukārt kopā ar Līvu Kupferi varēja pārbaudīt savas zināšanas par Radio Marija Pasaules ģimeni. tika secināts- brīvprātīgajie ir ļoti labi informēti gan par to, cik valstīs un valodās skan Radio Marija, gan par vēsturiskiem faktiem un personībām. Praktiksajā daļā bija iespēja darboties radoši un izdomāt kādu “džinglu” jeb īsu audio rullīti, ko iespējams varēsi dzirdēt arī radio ēterā.

Pasākuma noslēgumā tie, kuri vēl nesteidzās prom, varēja gremdēties pielūgsmes mūzikā, kopā ar jauniešiem. 

Lai gan seona ir sākusies un rit pilnā sparā, tomēr joprojām brīvprātīgo rindās ir vajadzīgi papildspēki:

  • Raidījumu likšana arhīvā (tikai klātienē)
  • Raidījumu montēšana (iespējams arī attālināti)
  • Radio “playlistes” jeb atskaņošanas saraksta veidošana (iespējams arī attālināti)
  • Dežūras pie info tālruņa pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās un svētdienās  (tikai klātienē)
  • Raidījumu apskaņošana (tikai klātienē)
  • Lūgšanu vadīšana ēterā (Svētdien pa dienu un vakarā)
  • Ziņu sagatavošana un ielasīšana (Attālināti)
  • Sociālo tīklu satura veidošana  (Attālināti)
  • Grafiskais dizains un materiālu izstrāde (Bukleti, plakāti, kartītes)
  • Radio Marija pārstāvji jeb “aģenti” draudzēs

Ja Tu vēlies pamēģināt darboties kādā no šīm jomām, tad sazinies ar mums, aizpildot šo formu: https://rml.lv/klusti-par-brivpratigo/