Pāvests Francisks 2021. gadā izsludināja visiem kopīgu gatavošanos sinodei, kas norisināsies 2023. gada oktobrī. Vārds sinode nāk no grieķu valodas, kas nozīmē kopīgu iešanu. Daudzus šis svešvārds mulsina. Kas ir sinode, sinodalitāte, kāpēc Baznīca mums uzliek vēl kādu pienākumu? 

Sekojot šai Baznīcas aktualitātei kādu laiku centāmies skaidrot šo fenomenu un labāk saprast, kāpēc Baznīca piedāvā mums šo iniciatīvu un kāpēc būtu vērts tajā iesaistīties. Lielākoties galvenais sinodalitātes skaidrotājs bija pr. Pauls Kļaviņš. 

Šajā katehēžu ciklā mēs varam saprast pašu terminu – sinodalitāte, kā arī atklāt, ka pāvesta ierosinātais process mums palīdz labāk iepazīt Baznīcu tādu, kādu to dibinājis Kristus, un pašiem savas attiecības ar Dievu. Šī procesa pamatā ir aicinājums atklāt Baznīcu kā Dieva ģimeni, kurā valda savstarpēja uzticēšanās un atbalsts. Jo vairāk mēs mācīsimies dalīties savās ģimenēs, draudzēs, kopienās, jo vairāk mēs piedzīvosim Dieva klātbūtni.

Lūk, pieejamas pagājušajā sezonā izskanējušās katehēzes, kas veltītas sinodes tēmai: