Dzirdīgu ausi un redzīgu aci – abas divas dara Tas Kungs. /Sak.20:12/

Rudens atnāk pats, šķiet, ne viņu ļoti gaidām, ne saucam. Rudens nekavē. Vienmēr ierodas laikā. Un viss, itin viss, kam rudens pieskaras kļūst skaists un nobriedis. Skaistais dabā priecē acis, nobriedušas vārpas uz lauka un dārzeņi tīrumā priecē miesu. Un tas viss nāk no Dieva svētības un mīlestības uz mums. Tas, ko pavasarī ar lielu rūpību un mīlestību guldījām zem tīruma leknās zemes segas, tas ko sirdsilti sējām dārza zemē, nu atnāk ar augļiem. Tā ir svētīga dāvana no Dieva., par mūsu rūpēm un ieguldīto darbu.

Un tāpat, tieši tāpat arī radio saņem no jūsu mīlestības, labas gribas un Dieva rūpīgās gādības. Marijas mīlestības pilnā lūgšana Tam, kura vārdā ir dzimis un strādā mūsu visu kopdarbs, Radio Marija Latvija, ir par atgādinājumu tam, ka Dieva druva ir liela un katrs nācējs, kas gatavs savu roku tai pielikt, ir svētīts. Šeit pievienota RML oktobra mēneša finanšu atskaite. Turpmāk, katru mēnesi atskaiti papildināsim ar plašāku paskaidrojumu par to, ko katra pozīcija (pēc kārtas) sevī iekļauj. Šomēnes, sadaļa “ziedojumi”.

Lai Dievs bagātīgi atdara ikvienam, kas daļu savas sirds atdevis, atdod un atdos Radio Marija Latvija!

Svētā Marija, lūdz par savu radio!