Aicinām pārdomāt par gavēni, iedziļinoties klasiskajās gavēņa tēmas par lūgšanu, gavēni, labiem darbiem. Bet arī pārdomāt par gavēņa laiku kopā ar pāvestu un sinodalitāti, garīgo pārveidošanos un tās nozīmi. Mūsu sabiedrībā dažādība ir vērtība un tādēļ gribas īsi paraudzīties uz citu konfesiju un šoreiz īpaši – luterāņu gavēņa tradīcijām, bet arī risinot upura tematiku gavēņa gaismā. Visbeidzot, būs katehēze par ļoti praktiskiem aspektiem – kā saglabāt savas gavēņa apņemšanās, kādēļ tādas vispār būtu vajadzīgas? Kā ieviest savu gavēņa tradīciju un veicināt savu garīgo izaugsmi?

28.02. otrdienapr. Tadeusz  – Kas ir gavēnis? Kāpēc gavēnis būtu vajadzīgs? Kā izdzīvot gavēni vislabāk? Ko darīt, ja nevaru ievērot atturēšanos no ēdieniem? Kāds labums ir no senām tradīcijām gavēt, vairāk lūgties un darīt žēlsirdībus darbus?

1.03. trešdiena, pr. Toms Priedoliņš  – gavēņa garīgā nozīme kristieša dzīvē. “Lielā gavēņa askēzes ceļa, tā arī sinodālā ceļa mērķis ir gan personīgā, gan Baznīcas pārveidošanās.” Pāvests gavēņa vēstījumā gavēni simboliski saista arī ar sinodālo ceļu, kā sinodalitāte ir saistīta ar gavēni un ko mēs no tā varam mācīties? Kā var notikt pārveidošanās? Ko nozīmē pārveidošanās?

2.03. ceturtdiena, LELB mācītājs Oskars Smoļaks – Kā luterāņu Baznīcā tiek aizvadītas gavēņa tradīcijas un Lieldienu sagaidīšana? Kas ir atšķirīgs no citām konfesijām un ko varētu mācīties, piem., katoļi? Vai varētu nedaudz attīstīt upura tematiku? Kristīgajās tradīcijās bieži upuris ļoti tiek izcelts un cilvēki arī mēdz ieņemt upura stāju, bet vai tas vienmēr ir labi? Kā būtu pareizāk saprast upuri un kāda būtu laba attieksme?

3.03. piektdiena, Inese Mote  – gavēnis un žēlsirdības darbi. Ko dod žēlsirdības darbs? Kādā veidā žēlsirdības darbi var ietekmēt garīgo dzīvi?

Klausies katehēzes un iesaisties arī ar saviem komentāriem, jautājumiem vai liecībām! Sazinies ar ēteru!