«Nāc, Kungs Jēzu!», saka Baznīca Kungam (Atkl 22,20). «Nāc, seko man!», nenogurstoši saka Kungs katram no mums.

Advents atklāj kristīgās dzīves pozitīvo spriedzi starp šīm divām nākšanām: es nāku pretī Kungam, kurš nāk man pretī. 

Piesakies Adventa kalendāram, pārdomas kurām sagatavojis Liepājas diecēzes priesteris un RARZI Baznīcas vēstures un patroloģijas pasniedzējs Mihails Volohovs, un caur Dieva Vārdu piedzīvo sastapšanos ar Kungu!

Reģistrējies šeit, lai, sākoties Adventa laikam, saņemtu e-pastu ar pārdomām katrai dienai: