Pāvests Francisks Latviju apmeklēs jau 24. septembrī. Lai pāvesta vizīte nebūtu vienkārši ārējs notikums, bet vēsturisks brīdis, kas var mainīt mūsu sabiedrību, ir svarīgi iepazīties ar viņa pausto vēstījumu sava kalpojuma laikā. Tēma, kas šomēnes Latvijā tiek īpaši akcentēta, ir ekoloģija.

2016. gada pirmajā pusē RML ēterā pāvesta Franciska enciklika “Laudato Si’ ” (veltīta rūpēm par kopējām mājām – pasauli) tika apspriesta veselā priestera katehēžu ciklā. Nospriedām, ka šis ir īstais brīdis, kad tās publiskot, piedāvājot dokumenta nodaļu un galveno ideju apskatu.

Pāvests Francisks par “Laudato Si’ ” struktūru raksta šādi:
 dažu pašreizējo ekoloģiskās krīzes aspektu apskats, lai pārņemtu labāko no šobrīd pieejamajiem zinātnisko pētījumu rezultātiem;
 prinicipi, kas izriet no jūdu un kristiešu tradīcijas, lai tādējādi mūsu iestāšanās par vidi kļūtu vēl konsekventāka;
 pašreizējās situācijas sakņu atklāšana, lai mēs varētu pētīt ne tikai simptomus, bet dziļākos cēloņus;
 idejas par ekoloģiju, kas savās dažādajās dimensijās apvienotu gan cilvēka īpašo vietu un nozīmi pasaulē, gan cilvēka attiecības ar apkārtējo realitāti;
 vispārēji ieteikumi attiecībā uz dialogu un darbību, kurā jāiesaistās gan ikvienam no mums, gan starptautiskajai politikai;
 dažas vadlīnijas cilvēka brieduma veicināšanai, pamatojoties uz kristiešu garīgās pieredzes bagātībām.

Savukārt īsu “Laudato Si’ ” galveno atziņu kopsavilkumu vari noskatīties šeit:

Sekot līdzi pāvesta vizītes sagatavošanās gaitām vari oficālajos Facebook, Twitter, Youtube kontos “Pāvests Latvijā 2018”.