1. septembris ir svētki, kad skolēni ar puķu pušķiem steidzas uz skolu, bet Radio Marija jau 6. sezonu pēc kārtas steidzas pie saviem klausītājiem, līdzi nesot pārsteigumus, priecīgas ziņas un sirsnīgus sveicienus. Klātesot 3 Latvijas bīskapiem, tika iesvētīta arī jaunā kapela.

Ir nemainīgas vērtības, kas paliek arī šajā sezonā, tas ir “Rīta tiešraides” ēterā, kas sākas ar Rožukroni pl. 7.00, ko vada brīvprātīgie kopā ar klausītājiem un Svēto Misi pl. 8.00.
Kā jau citus rītus, arī šodien pl. 9.00 sekoja “Priestera katehēze” kopā ar priesteri Pēteri Skudru.

Pl. 10.00 sekoja Radio Marija skaņu režisora Māra Velika organizēts pārsteigums visiem klausītājiem- jauno ”
džinglu” jeb īsu, muzikālo iestarpinājumu prezentācijas raidījums, kurā tie tika atskaņoti, kā arī notika saziņa ar komponistiem un izpildītājiem.

Pēc tam pl. 11.00 studijā atkal nāca Radio Marija direktors pr. Pēteris Skudra kopā ar programmas direktora asistentu Rihardu Miķelsonu un sniedza ieskatu par jaunajiem raidījumiem, kas sāks skanēt šajā sezonā, kā arī sazinājās ar šo raidījumu veidotājiem, kuri sniedza īsas anotācijas par tiem.

Pl. 12.00 kopīgi svinējām Svēto Misi jaunajā kapelā, lūdzoties par visiem klausītājiem, brīvprātīgajiem un ziedotājiem, par Radio Marija nākotni un attīstību arī turpmāk. Atgādinām, ka katra mēneša pirmajā piektdienā tiek svinēta svētā Mise, nodomā par visiem ziedotājiem, turpmāk to varēs svinēt tieši šajā jaunajā kapelā.

No pl. 13.00 radio ēterā sarunājās Rihards Miķelsons un Judīte Ozoliņa, kas sniedza atskatu uz iepriekšējo sezonu Mariatona pārcelšana, par 1. septembri un citām lietām svarīgām un ne tik svarīgām lietām.

Jau pl. 14.00 Radio klausītājus priecēja mūziķes Anetes Kozlovskas vadītā pielūgsme, ar iespēju klausītājiem iesaistīties, rakstot savus aizlūgumus, slavas un pateicības vārdus un kopā slavēt Dievu.

Pl. 15.00 lūgšana “Žēlsirdības kronītis”, pēc kura sekojā ierastā ikdienas programma ar Vatikāna ziņām un Svēto Rakstu lašijumi, ko regulāri gatavo Mieram Tuvu komanda.
Tikmēr varam pačukstēt, ka aizkadrā arī valdīja svētku noskaņa, bija gan kūka, gan tēja, gan sirsnīgaas sarunas.

pl. 16.00 studijā nāca Līva Kupfere un Jolanta Grāvīte, kas kopā ar klausītājiem “devās ceļojumā”, jeb atsauca atmiņā tos daudzos ceļojumus, kur radio ir cēlojis vasaras sezonas laikā, kā arī aicināja klausītājus iesaistīties, kur tad radio klausās, ne tikai caur FM viļņiem, bet arī aplikācijā un mājaslapā ar interneta palīdzību. Par mīļu pārsteigumu, atsaucās daudzi klausītāji gan Rīgas apkārtnē, gan Dobeles, Daugavpils, Cēsu un Jelgavas apkārtnē, bija ziņas arī no klausītājiem ārzemēs – Vācijā.

Pl. 17.00 ar lielu prieku sagadījām studijā Rīgas arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču, palīgbīskapu Andri Kravali un Jelgavas diecēzes bīskapu Edvardu Pavlovski, kuri iesvētīja jauno Radio Marija kapelu, altāri, tabernākulu un krucifiksu.


Pēc kapelas iesvētīšanas, visi bīskapi devās uz studiju, lai uzrunātu klausītājus un brīvprātīgos, īpaši uzsverot  to nozīmīgo darbu, ko veic Radio Marija Latvija brīvprātīgie un ziedotāji, kas kalpo tam, lai labā vēsts izplatītos visā Latvijā, lai baznīca būtu vienota lūgšanā.

Pēc sirsnīgas sarunas ēterā pie tējas tases un kūkas, tikai uzņemta arī kopbilde ar Radio darbiniekiem, bet tikmēr studijā jau cītīgi gatavojās vakara ētera brīvprātīgie Katrīna un Māris.

Sirsnīgs paldies ikvienam, ka šajā dienā bija kopā ar Radio Marija, paturēsim viens otru lūgšanā un būsim kopā arī jaunajā- 6. sezonā!