Jau otrā gavēņa nedēļa. Laiks skrien tik ātri. Varam ieskatīties sevī un pārdomāt, kā es pavadu šo laiku. Mieram Tuvu grāmatiņās gavēņa otrās svētdienas atvērumā īpaši izcelts citāts no 27. psalma: “Kungs es meklēju Tavu vaigu!”.

Kā es pavadu gavēņa laiku? Vai es šo laiku izmantoju, lai intensīvāk meklētu Dievu savā dzīvē? Vai es “meklēju Kunga vaigu”? Kāds tas ir? Jēzus mums atklāj, ka šis Dievs, ko Dāvids sauc par Kungu, ir arī mūsu Tēvs. Vai es pazīstu savu Tēvu? Vai es runāju ar savu Tēti, kas ir tik neprātīgs manis dēļ?

Radio Marija tev var palīdzēt rast atbildes uz šiem jautājumiem. Priestera katehēzes turpinām pārdomāt par laju aicinājumu Baznīcā un pasaulē, lasot svētā pāvesta Jāņa Pāvila II apustulisko pamudinājumu Christifideles Laici. Klausoties šīs katehēzes mēs varam izmantot šo gavēņa laiku, lai kļūtu par tādu kristieti, tādu draudzes locekli, kādu mani grib redzēt Jēzus. Un pāvests mums atgādina, ka mēs, pateicoties kristībai, katrs esam daļa no Baznīcas. Savukārt Baznīca ir misionāra komūnija. Vai es cenšos veicināt savā draudzē komūnijas garu – kopību, sadraudzību ar citiem draudzes locekļiem, arī tiem, kas atnāk reti? Vai es uztveru personīgi Baznīcas galveno aicinājumu sludināt Labo vēsti par Jēzu Kristu? Vai varbūt man šķiet, ka tas jau neattiecas uz mani? Vai es meklēju Dieva vaigu, lai no viņa personīgi uzzinātu, kāda ir mana vieta Baznīcā un sabiedrībā?

Vēl Gavēņa laikā mums ir iespēja padziļināt savu svēto Rakstu izpratni. Katru ceturtdienu plkst. 17:00 Latvijā zināmi mācītāji un priesteri mums palīdz iedziļināties Svētajos Rakstos, tos izprast un realizēt ikdienas dzīvē. Šo gavēņa laiku esam uzsākuši pārdomājot par ķēniņa Dāvida dzīvi, kurš bija “vīrs pēc Dieva sirds” (1Sam 13; 14, Ap. d. 13; 22). Vai es cenšos līdzināties savam Tēvam, kurš ir svēts? (Mt 5; 48) Vai es meklēju Dieva vaigu, lai atklātu, kas manā sirdī ir lieks vai vēl pietrūkst, lai arī es būtu Dieva bērns pēc Viņa sirds kā ķēniņš Dāvids?

Tāpat arī šo gavēņa laiku Radio Marija tev palīdz izdzīvot ar krusta ceļa pārdomām. Katru dienu plkst. 20:20 tu vari lūgties kopā ar mums šo lūgšanu un pārdomāt, cik gan daudz Jēzus bija gatavs darīt mūsu dēļ, cik daudz ciešanu viņš panesis un izsmiekla piecietis. Uz ko es esmu gatavs, lai atbildētu šai Jēzus mīlestībai?

Meklēsim kopā Kunga vaigu.

Radio Marija Latvija programmas direktors pr. Pēteris Skudra