Esam iesākuši otro nedēļu šajā jaunajā gadā, svētku noskaņa pārgājusi un atsākas parastā ikdienas rutīna. Tā notiek pēc visiem svētkiem. Es uzskatu, ka svētki nav vienkārši atkāpe no parastās ikdienas, lai pēc tam atkal atgrieztos darbu rutīnā bez jebkādām pārmaiņām. Svētkus cilvēki svin, lai tie palīdzētu mums atskatīties uz paveikto, priecāties par visu, kas izdevies, un izdarīt apņemšanos turpmākām gaitām.

Ziemassvētku laiks Baznīcā nav arī vienkārši Bērna Jēzus piedzimšanas pieminēšana, kurā noskrienamies, iepērkoties, apzvanot ģimenes locekļus, draugus un paziņas, lai, pasarg’ Dievs, kādu neaizmirstu un kāds neapvainotos, ka par viņu neesi iedomājies svētku laikā.

Kāda tad Ziemassvētkiem ir ietekme uz manu ikdienu?

Ziemassvētki ir aktuāls notikums visā manā ikdienā, atgādinot ļoti svarīgu patiesību: Dievs ir ar mums! Viņš ir ar mums – Viņš ir ar ikvienu un Viņš ir klātesošs visās dzīves situācijās. Piedāvāju Tev pārdomāt dažas ikdienas dzīves jomas, kurās Ziemassvētku vēsts ir aktuāla, pat ja 25. decembris sen jau aiz kalniem.

Pirmkārt, Dievs ir ar Tevi arī Tavās visgrūtākajās un sāpīgākajās situācijās. Viņam nav svešas cilvēku raizes un sāpes, jo Viņš pats tām ir gājis cauri. Jau Jēzus dzimšana bija saistīta ar noraidījumu. Vai Tu esi kādreiz juties neviena nepieņemts, izsmiets, atstumts? Vai esi juties vientuļi? Arī Dievam šī pieredze nav sveša, un Viņš ar Tevi dalās šajā pieredzē! Iedomājies, ka kādreiz pašam Dieva Dēlam, kuru cilvēki tik ļoti gaidīja, nebija vietas, kur piedzimt! Un iedomājies, kā būtu dzīvot kūtī! Tad, kad Tu sajūties vientuļi, atceries Ziemassvētku stāstu. Tu redzēsi, ka Tu neesi viens, jo Tavā vientulībā, atstumtībā Dievs jau ir klātesošs un Tu vari patverties Dievā 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, lai kur Tu arī būtu.

Tātad Ziemassvētki ir atgādinājums, ka Tu neesi viens!

Otrkārt, Ziemassvētki sniedz ļoti svarīgu mācībstundu. Mazais bērns, kaut arī pats atmests un nevienam nevajadzīgs, dāvā prieku citiem, viņus nešķirojot. Kas ir tie cilvēki, kuriem Viņš atklāj dievišķo prieku? Tie ir citi izstumtie – gani. Pāvests Francisks savā Ziemassvētku sprediķī norāda, ka šie cilvēki ir tie, kuri savas nodarbošanās dēļ ir spiesti dzīvot sabiedrības nomalē. No vietām, kur viņi bija spiesti uzturēties, cilvēki parasti turējās pa gabalu. Tomēr šiem nešķīstajiem, netīrajiem svešiniekiem pirmajiem atskan priecīgā vēsts par to, ka Dievs nešķiro nevienu un nav neviena tik nešķīsta vai tāla, pie kura Dievs negribētu nākt. Dievs cilvēkus nešķiro.

Un tas ir aicinājums arī Tev. Kaut arī mums katram ir daudzi iemesli, kāpēc mēs varētu ieņemt cietēja pozīciju, mēs varam pacelt galvu un paraudzīties uz citiem. Mēs varam nest gaismu un prieku cilvēkiem mums apkārt. Dievs izvēlējās kļūt par nabagu, lai nestu mūžīgo dzīvi visiem bez izņēmuma. Arī Tu, kaut ierobežots savās spējās,  vari dāvāt kaut ko no sevis bez nosacījuma.

Tātad Ziemassvētki ir atgādinājums ikdienā nešķirot cilvēkus.

Treškārt, Ziemassvētki mūsu ikdienā atgādina par spēju dāvāt. Dāvāt ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienas, kad vien tas ir nepieciešams. Līdzīgi kā trīs austrumu gudrie, kuru dienu mēs svinējām īsi pirms Ziemassvētku laika noslēguma un kuri nes savus dārgumus Jēzum un dāvā, neko negaidot pretī, tā arī mēs esam aicināti mācīties dāvāt vienkārši tāpat, negaidot neko pretī. Un darīt to ikdienas, ne tikai svētku laikā.

Triju Ķēniņu dienā pāvests Francisks skaidroja, ka dot brīvi nozīmē darīt labu neskaitot, pat tad, kad mums nelūdz, tad, kad Tu neko nesaņem atpakaļ, pat ja tas ir nepatīkami.

Tātad Ziemassvētki mums aicina dāvāt arī ikdienā.

Tāpēc novēlu Tev, kaut arī jau Ziemassvētki sen aiz muguras, saglabāt šo svētku garu, paturot prātā, ka Dievs ir klātesošs visur un visās situācijās, Viņš nevienu nešķiro un aicina Tevi mācīties dāvāt, neko neprasot pretī.

Lai šīs Ziemassvētku atziņas pavada Tevi visu šo gadu!

 

RML direktors
pr. Pēteris Skudra