Skaidrs, ka Adventa laikā mēs iededzam sveces. Nav īsti skaidrības, kāpēc uguns liesma tik ļoti tuvina cilvēku Dievam. Tas pats reiz notika ar Eliju un Baāla priesteriem pie ugunskura, kā lasām 1. Ķēniņu grāmatas 18. nodaļā no 16. līdz 39. pantam.

Ugunskuram ir nepieciešams kāds, kurš to iededzina, citādi tas ir tikai malkas krāvums. Elijs pierādīja svešu dievu lūdzējiem, ka ir tikai viens Dievs, kurš spēj iedegt pat tādu ugunskuru, kura malka slīkst ūdenī. Ir skaisti, ka varam līdzīgus brīžus piedzīvot arī savā dzīvē.

Par šīs dienas pārdomām rūpējās pr. Ilmārs Tolstovs, bet stāstu no dzīves piedāvā Eva Kolombo.

Jautājumi, kas šodien palīdzēs pārdomāt dienas tēmu:

1) Vai ir kas šķietami neiespējams, ko Dievs manā dzīvē ir paveicis?

2) Kas ir lietas, ko Dievs vēlas izgaismot manā dzīvē? Vai ir kas tāds, ko es vēlos slēpt no citiem un no sevis?

3) Kas ir lietas manā ikdienā, kas man palīdz uzturēt dedzīgumu?

Atgriežoties darba nedēļā, klausies Priestera katehēzi plkst. 09:00, kā arī tās atkārtojumu plkst. 23:00.

Vakardienas simbols bija templis, bet jau rīt iepazīsim vali un stāstu par Jonu. Ja negribi palaist garām kādu no rekolekciju impulsiem, tad piesakies Adventa rekolekcijām šeit.