Īpatnēji, bet fakts – ikviens cilvēks tiecas pēc miera, par ko Adventa laiks atgādina. Sālamans, būdams ķēniņš, vēlējās rast vietu, kurā vienmēr varētu gūt mieru un būt ar pašu Dievu – templi. Par to, kādu Sālamans to veidoja, varam lasīt 1. Ķēniņu grāmatas 6. nodaļā.

Dažkārt mums šķiet, ka ir tik daudz jādara, lai gūtu mieru savā dvēselē, kas ir ikviena cilvēka garīgais templis. Īstenībā, Dievs pats šo templi piepilda, un viss, kas jādara mums, ir tikai jāļauj Viņam mūsos mājot. Gluži kā Adventā, arī tagad ir gaidīšanas laiks līdz brīdim, kad Kungs nāks mūsu vidū.

Šīs dienas garīgo impulsu sagatavojis pr. Ilmārs Tolstovs, savukārt par stāstu no dzīves parūpējusies Maija Vēvere.

Jautājumi šīs dienas pārdomām:

1) Kā es rūpējos par sava “tempļa” stāvokli? Vai jūtos gatavs tajā uzņemt Kungu?

2) Cik viegli man ir pieņemt pašam sevi? Kādas sajūta manī raisa doma, ka pats Kungs vēlas manī mājot?

3) Ko es vēlos vēl paveikt, lai pilnīgāk sagaidītu Kristus dzimšanas svētki?

Arī Trešajā Adventa svētdienā piedāvājam Tev katehēzi, kas atklās vairāk par šīs dienas simbolu. Klausies to RML tiešraidē plkst. 10:00.

Vakardienas simbols bija arfa, un mēs pārdomājām Dāvida atstāto piemēru. Rīt, savukārt, nedaudz sarežģītāka tēma, ko simbolizēs ugunskurs. Nepalaid garām nedz šo, nedz citus simbolus – piesakies Adventa rekolekcijām savā e-pastā šeit.