Kas mūrim ir kopīgs ar auna tauri? Šajā Adventa dienā varam rast atbildes uz šo jautājumu, lasot Jozus grāmatas 6. nodaļu, no 1. līdz 20. pantam.

Dievs Jozum bija pavēlējis ar pulcināto karaspēku staigāt apkārt Jērikai ārpus mūriem, skanot taurēm un skaļām balsīm. Un, izdarot to, ko Kungs sacīja, mūris sagruva un Jērika tika ieņemta. Katram no mums ir savs aizsargmehānisms, kas darbojas gluži kā mūris. Tomēr jāsaka, ka visbiežāk aizsargmehānisms aktivizējas brīdī, kad ienaidnieks ir iekļuvis iekšpusē un ir jau par vēlu aizsargāties. Tāpēc Dievs sūta tos, kas Viņa vārdā cels troksni, lai Dievs varētu ik katru no mums darīt labāku. Arī mēs varam būt šī svētā trokšņa daudzinātāji tur, kur esam, lai Dieva uzvara būtu ikvienas cīņas noslēgumā.

Par garīgajām pārdomām šodien paldies pr. Renāram Birkovam, bet stāstu no dzīves sagatavojis RML brīvprātīgā Inese Začeste.

Pārdomājot šīs dienas tēmu, uzdod sev šos jautājumus:

1) Kas ir mani aizsargmehānismi? Kas ir tas, kas man liek izolēties no apkārtējās vides?

2) Kādā veidā Dievs cenšas nojaut manu iekšējo mūri? Kā es varu līdzdarboties šajā procesā?

3) Ko esmu darījis, lai dzīves centrā būtu Dievs, nevis es?

Lai iepazītu stāstu par Jērikas mūru sagraušanu, klausies Priestera katehēzi plkst. 09:00 un atkārtojumā plkst. 23:00.

Simbols, ko vakar pārdomājām, bija divas akmens plāksnes un Dieva uzticētie baušļi. Rīt, savukārt, turpināsim iesākto ceļu, pievēršoties tik ierastai lietai kā labība. Ja negribi palaist garām kādu no rekolekciju impulsiem, tad piesakies Adventa rekolekcijām šeit.