25.jūnijā pēc Vissvētākā Sakramenta adorācijas, turpinājās 10.Pasaules ģimeņu tikšanās noslēdzošā diena Pāvila VI zālē, Vatikānā. Šīs dienas tēma bija – Svētuma ceļš. Viens no jautājumiem attiecībā uz ģimenes dzīvi rodas, kā iet šo ceļu, ja vecākiem, kuri ilgojas pēc klusuma, lai saklausītu un atpazītu Kunga “kluso” balsi, ģimenes dzīves vidū tas šķiet neiespējami. Kā iespējams sekot Kunga balsij, kas palīdz vadīt mūsu ģimenes uz Debesīm? Jēzus, kas ir katra cilvēla Ceļš, mums palīdz iet kopsolī ar Viņu, dāvājot sevi Euharistijā. Caur pieķeršanos Euharistijai tās dziļākajā realitātē, mūsu dvēseles jau ir vienotībā ar Dievu, Viņš mājo mūsos un mēs Viņā. Bet vai ikdienas ģimenes dzīve novērš no tā uzmanību? Ģimenes ir daudz tuvāk debesīm nekā varētu domāt! Ģimenei un svētajai Trīsvienībai ir viena kopīga līdzība – abi ir “personu kopība”, pateicoties kopīgajai mīlestībai. Mūsu ģimenes ir izveidotas pēc Trīsvienīgā Dieva līdzības! Tātad Debesu klātbūtne ir jau mūsu ģimenēs. Ģimenes ir radītas gan pēc Dieva attēla un līdzības, gan kā ceļš, lai tajā augtu. Par jebkuru lēmumu, ar kuru saskaras ģimene, mēs varam jautāt: “Vai šī lēmuma iespējamais rezultāts stiprinās vai vājinās mūsu kopību?” Jāatcerās, kā norādīja lektors, ka kopība rodas, pievēršot uzmanību abiem faktoriem – personas attīstībai un kopējam labumam. 

Tālāk dažādas ģimenes dalījās par svētuma ceļu ar kādām ir saskārušās dažādās situācijās, piemēram, ja laulātais draugs ir neticīgs, vai no citas reliģijas. Tieši tajā brīdī, kad godīgi apliecina savu ticību un abas puses brīvi to pieņem, bez cenšanās otru pārliecināt, tad arī mīlestība sāk pieaugt un kļūst dziļāka. Protams, ģimenes dzīve nav iedomājama bez savstarpējiem asumiem, ķildām, strīdiem, kā arī situācijām, kad notiek kāda nelaime, bet pāri visam jābūt piedošanai. Piedošana ir svētuma ceļš, kā to apliecināja diskusiju noslēgumā ģimene no Austrālijas. Jo lielāka ģimene, jo vairāk problēmas, jo vairāk nepieciešama piedošana, viņi atzina.

Piedot ir nepieciešams katru dienu, tā ir izvēle, kas ir jāizdara katru dienu. Ja es, kā tēvs, izvēlētos ienīst, atriebties, tad to pašu darītu arī bērni, jo viņi izvēlētos sekot tēva rīcībai. Piedošana ir dāvana sev un citiem un tas ved uz svētumu. Nav jāgaida, ka man lūgs piedošanu vai atvainosies. Piedošana sāk dziedināšanas procesu mūsos un mūsu bērnos. Tas ir process, kas ne vienmēr beidzas kādā dienā. Tā ir kristieša ikdienas dzīves sastāvdaļa. Piedodiet katru dienu un māciet bērnus to darīt. Tā traģēdijas mēs pārvēršam par piedošanas ceļu.

Konferenču noslēgumā uzstājās itāļu ģimene Džovanni un Elizbete Skifoni (Giovanni and Elisabetta Scifoni), kuri demonstrēja grāmatu “Svētums ģimenēs visā pasaulē”. Džovanni uzsvēra, ka svētie ir kaut kas pretējs supervaroņiem, jo supervaroņi ir ekstraordināri, spēcīgi, ātri utml., bet svētie ir vienkārši, reizēm nepamanāmi, ikdienišķi. Labā ziņa ir tā, ka katrs var kļūt svēts! Svētums ir arī tas, ja pieņemam, ka Dievs reizēm lielas lietas liek darīt citiem.  Mēs neesam varoņi, bet darām parastās lietas, caur kurām kļūstam svētie. Šajā grāmatā, kura tika dalīta arī tikšanās dalībniekiem, tiek aprakstītas dažādas ģimenes no visas pasaules –  svētie Luī un Zēlija Martēni (Louis Martin, Zelie Guerin), godājamie Sergio Bernardini un Domenika Bedonni (Sergio Bernardini e Domenica Bedonni), svētie, Luidži Beltrams Kvatroki un Marija Korsini (Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini)  u.c. ģimenes. Grāmatā apkopotie laulāto pāru dzīvesstāsti sniedz nelielu ieskatu viņu biogrāfijās, pastāstot par viņu dzīvi un ceļu uz svētumu. Pēc katras šo laulāto pāru dzīves liecības, ir atrodami jautājumi, kuru mērķis ir raisīt pārdomas, kā tas attiecas uz mūsu ģimenes dzīvi.

10.pasaules ģimeņu tikšanās noslēdzās ar sv.Misi sv.Pētera laukumā Vatikānā ar pāvesta Franciska līdzdalību. Pāvests sv. Mises noslēgumā ģimenēm adresēja aicinājums turpināt savu misiju pasaulē. Pāvesta mandātu ģimenēm var izlasīt Vatikāna ziņu mājas lapā (https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2022-06/pavests-suta-gimenes-pasaule-misija.html).