Šīs nedēļas beigās RML ēteru piepildīs divi ļoti īpaši notikumi, kas turpināsies arī nākamajā nedēļā, – lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību un Pasaules Jauniešu dienas. Ko tas nozīmē katram no mums?

Tas, ka visas pasaules kristieši no 18. – 25. janvārim vienosies kopīgā lūgšanā par vienotību savā starpā, ir ikgadēja tradīcija. Daudzviet, reizēm arī Latvijā, mēs varam ļoti skaudri piedzīvot to, ka, lai gan esam kristieši – Jēzus brāļi un māsas, viena ģimene –, mūs šķir gadsimtu gaitā neatrisināti konflikti un pārpratumi. Īpaši asi šo realitāti piedzīvo pāri, kurus vieno laulības saites, bet šķir ticības prakse un viņi nevar pilnībā izdzīvot vienotību savā starpā.

Jēzus kā vienotības stūrakmens

Jau savas nāves un augšāmcelšanās priekšvakarā Jēzus lūdzās par savu sekotāju vienotību, lai mūsu vienotība būtu pasaulei par liecību Trīsvienības noslēpumam (skat. Jņ 17). Un tomēr, ejot cauri Baznīcas vēsturei, mēs redzam, ka jau kopš Pirmbaznīcas laikiem kristīgo ideālu labības laukā aug arī cilvēcisko vājību nezāles, kas ienes nesaskaņas, personīgas ambīcijas, pat naidu, kas izpaužas nežēlīgā vardarbībā.

 

Saruna RML ēterā Vienotības nedēļas ietvaros 2018

Nekas cits mūs nevar apvienot kā vien Jēzus, kura misija bija mums nest pestīšanu un mieru. Tāpēc visi kristieši šajā lūgšanu nedēļā par vienotību tiek aicināti pievērst īpašu uzmanību pašam būtiskākajam – attiecībām ar Jēzu. Pāvests Benedikts savā pontifikāta laikā uzsvēra, ka kristietības centrā ir notikums, attiecības, sastapšanās ar Radītāju. Pēc tam no šīm personīgajām attiecībām izriet baušļu ievērošana, dogmu studēšana un ikdienas dzīves pakārtošana ticības piedāvātajam ritmam. Bez personīgām attiecībām ar Jēzu, tas viss ir vien burts bez dzīvības.

Kristiešus raksturo ticība Jēzum un uzņemšana Dieva ģimenē caur kristības sakramentu. Aicinu šajā nedēļā īpaši pievērst uzmanību šim faktam, ka mēs, kas esam kristīti Dieva Tēva, un Dēla un Svētā Gara vārdā, esam uzņemti Dieva ģimenē un padarīti par pasaules Radītāja bērniem. Tātad, neatkarīgi no konfesijas, esam viena ģimene. Kaut arī sašķelta ģimene.

Darbs pie Dieva nama atjaunošanas

Ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Domā 2018. gadā, (c) LRKB IC

Baznīcu Svētajos Rakstos arī salīdzina ar templi, kur katrs kristītais ir kā unikāls fragments kopējā ansamblī, kur katram ir neaizstājama vieta. Tas man atgādina Salamana templi, kas savā laikā ir bijusi viena no iespaidīgākajām celtnēm antīkajā kultūrā. Kad tauta tika izsūtīta trimdā Babilonā, šis skaistais nams kļuva par graustu – durvis izgāztas, mūri sabrukuši, altāri nopostīti. Pēc kāda laika izraēliešiem ir ļauts atgriezties savā zemē un atjaunot šo Dieva namu: sienas tiek nostiprinātas, mūri pārmūrēti, ieliktas durvis, atjaunoti altāri.

 

Tāpat arī šodien kristiešiem ir ļauts atjaunot Dieva namu, kuru veidojam katrs no mums. Strādājot pie tā, ko konflikti un nesaprašanās ir noārdījuši, mēs varam būt kā tā izraēliešu paaudze, kas to visu atjauno un saved kārtībā. Lai šī kristiešu vienotības nedēļa mums kalpo kā pamudinājums lūgties par sašķelto Dieva ģimeni ikdienā, meklēt kopīgo pārvarot aizspriedumu un paaudžu paudzēs nodota aizvainojuma barjeras.

Pasaules Jauniešu dienas – īpašs vienotības brīdis

Šogad kristiešu vienotības nedēļas laikā gaidāms vēl kāds globāls notikums – Pasaules Jauniešu dienas!

   Latvijas grupa PJD Krakovā 2016. gadā

Varētu domāt, ka tas ir domāts šaurai ļaužu grupai un plašāku sabiedrību tas neskar. Tomēr Baznīca caur šiem ticības svētkiem parāda to, ka jaunieši tai ir ārkārtīgi svarīgi un ka tā jauniešus liek savu rūpju centrā.

Viens svarīgs iemesls, kāpēc mums būtu jāseko līdzi Pasaules Jauniešu dienām, ir tas, ka pāvesti to izvirza kā savu prioritāti. Kopš pirmajām Jauniešu dienām 1982. gadā, ko sasauca svētais Pāvests Jānis Pāvils II, neviens pāvests nekad nav izlaidis nevienas Jauniešu dienas. Viņi vinmēr ir bijuši pirmie, kuri piereģistrējas un kuri dodas, lai tiktos ar jauniešiem, kuri sapulcējušies no visas pasaules, un stiprinātu viņus ar savu tēvišķo mācību.

Rūpes par Baznīcas nākotni

Otrs svarīgais iemesls, lai sekotu līdzi Jauniešu dienām, ir rūpes par jauniešiem un Baznīcas nākotni. Ja mēs jauniešiem nestāstīsim par Jēzu un nepalīdzēsim viņiem sastapt savu Glābēju personīgi, tad kas turpinās Baznīcas evaņģelizācijas darbu? Pasaules Jauniešu dienas ir lielisks notikums, ko izmantot, lai atjaunotu dedzīgu pastorāli mūsu draudzēs, lai sagaidītu atpakaļ tos, kas mērojuši tālu ceļu un palīdzētu viņiem uzturēt Svētā Gara liesmu, kas iedegusies šī pasākuma laikā. Pārējā draudze, uzņemot šos Jauniešu dienu dalībniekus, iegūst dedzīgus draudzes locekļus, kuri ar savu piemēru var iedvesmot arī pārējos kļūt par uzticīgiem Kristus sekotājiem, ja vien mūsu draudžu vide nav tāda, kas tūdaļ šo uguni noslāpē.

Jauniešu dienu augļi

   PJD Krakovā 2016. gadā

Treškārt, tie ir augļi, kuri runā paši par sevi. Jauniešu dienās simtiem tūkstošu jauniešu apmeklē grēksūdzi, piedalās adorācijā, pārdomā savu aicinājumu un dalās savā ticības pieredzē. Arvien vairāk un vairāk sanāk dzirdēt par dažādām spēcīgām iniciatīvām Baznīcā, kuras ir dzimušas tieši Jauniešu dienu laikā – draudzēs ir atjaunotas lūgšanu grupas, adorācijas, radītas jaunas kalpošanas. Tāpat arvien vairāk cilvēku savu aicinājuma izvēli (gan dzīves, gan profesijas) saista tieši ar Jauniešu dienām. Cik gan daudz ģimeņu nav satikušās vai guvušas apstiprinājumu, lūdzoties plecu pie pleca kopā ar pāvestu, cik gan daudz klosteru nav saņēmuši papildinājumu savās rindās, pateicoties konsekrēto personu klātbūtnei Jauniešu dienās, un arī priesteru vidū arvien vairāk ir tādu, kuri savu izvēli ziedot savu dzīvi kalpošanai Baznīcā ir izdarījuši, redzot cik liela un plaša ir šī ģimene!

Kā vienu piemēru refleksijai par PJD augļiem iesaku izlasīt kanādiešu priestera pārdomas par Jauniešu dienu Toronto augļiem.

Atsaukties Dieva aicinājumam

Šogad Jauniešu dienu moto ir Marijas vārdi: “Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda.” (Lk 1, 38( Tie ir vārdi, kurus varam pārdomat iekviens jebkurā savas dzīves posmā. Dievs ik dienu no mums sagaida mūsu “Jā”. Vai Tu esi gatavs teikt Dievam JĀ?

RML maksimāli centīsies nodrošināt iespēju Tev piedzīvot kristiešu vienotību, kā arī sekot līdzi pāvesta gaitām, tiekoties ar jauniešiem Panamā. Kopā varam vienoties lūgšanā par Dieva ģimenes vienotību un to, lai visi svētceļnieki, kas atgriezīsies no Panamas, varētu ar Jauniešu dienās iegūto degsmi savās draudzēs atrast auglīgu vidi, kur dalīties ar jauniešu dienās gūtajiem augļiem.

Seko līdzi RML programmai šajās dienās un atklāj, ko Tev Dievs vēlas pateikt!

Pateicos visiem, kuri atbalsta RML, jo pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam pāvesta balsi ienest tik daudzās mājās un ļaut piedzīvot Univerālās Baznīcas sajūtu ikvienam RML klausītājam.

Ja arī Tu vēlies atbalstīt Kristiešu vienotības nedēļas programmu un Pasaules Jauniešu dienu translāciju ar savu ziedojumu, spied šeit.

Tiekamies ēterā!

Pr. Pēteris Skudra
RML programmas direktors