Ir kāds humoristisks nostāsts par ticīgajiem, kuri sacentušies par to, kurā draudzē rožukronis pirms Mises tiekot noskaitīts visātrāk. Tas, protams, var likt pasmaidīt vai arī sašutumā saraukt pieri. Tomēr, lai arī kā tur nebūtu, Baznīcas pieredze māca – rožukroņa lūgšana ir kas neizmērojami dziļāks par paviršu lūgšanas formulas “nobēršanu”. Tā kā Radio Marija ikdienas lūgšanas ritmā liela loma ir arī šai lūgšanas formai (klausītājiem to ir iespēja lūgties četros dažādos diennakts laikos!), vēlos piedāvāt trīs lietas, kuras ir neatsveramas dziļākai rožukroņa lūgšanas pieredzei.

  1. PĀRDOMĀ NOSLĒPUMU!

Svētais pāvests Jānis Pāvils II 2002. gadā publicēja apustulisko vēstuli „Jaunavas Marijas Rožukronis”. Tajā viņš aicināja pārdomāt: „Arī lūdzoties rožukroni, ir lietderīgi pēc ieklausīšanās Dieva Vārdā ieturēt īsu pauzi, lai cilvēka gars varētu pievērst uzmanību attiecīgā noslēpuma saturam” (RVM, 31).

Ja būsim atklāti pret sevi, tad katram no mums – pat tiem, kas esam vislielākie rožukroņa cienītāji – nāktos atzīt: „Es ne vienmēr pārdomāju rožukroņa noslēpuma saturu! Vismaz ne tik, cik vajadzētu!” Vai atrodam vismaz nepilnu minūti, lai pārdomātu, ko nozīmē noslēpumā ietvertais notikums? Vai, piemēram, padomājam, ko īsti nozīmē Marijas atbilde: „Redzi, es esmu Kunga kalpone; lai man notiek pēc Tava vārda!”? Ko man un pasaulei nozīmē Jēzus augšāmcelšanās? Debesīs uzkāpšana? Svētā Gara nosūtīšana?

Lūk, gadsimtu griežos pārbaudīts padoms dziļākai rožukroņa lūgšanas pieredzei – pārdomā noslēpumu! Neskrien! Lasām, ka Marija pēc eņģeļa sveiciena domāja, kas tas varētu būt par sveicienu” (sal. Lk 1, 29). Citur Lūkas evaņģēlijā lasām, kā Marija dzirdētos vārdus pārdomāja savā sirdī (sal. Lk 2, 19). Mācīsimies no Marijas – pārdomāsim!

  1. PAGODINI JĒZU!

Lai gan, lūdzoties rožukroni, tu esi Marijas skolā, atceries – Jēzus ir centrā!

Lūdzoties “Esi sveicināta”, atcerēsimies, ka šīs lūgšanas virsotne ir Jēzus vārds. Ieklausies, ko jau minētajā apustuliskajā vēstulē rakstīja svētais Jānis Pāvils II: „Tieši no uzsvara, ko liek uz Jēzus vārdu un Viņa noslēpumu, ir atkarīgs tas, vai rožukroņa lūgšana ir nozīmīga un auglīga” (RVM, 33). Svētais pāvests norādīja, ka Rožukroņa lūgšana patiesībā ir kristocentriska (t.i., tā ir vērsta uz Kristu). Tātad kopā ar Mariju mēs pagodinām Jēzu.

Pasludināšanas ainā evaņģēlijā Marija netiecas izmantot šī ārkārtējā notikuma privilēģijas. Viņa sevi nosauc tikai par kalponi, nevis par uzlecošo zvaigzni uz reliģiskās dzīves skatuves. Viņa ļauj visām gaismām būt pavērstām uz pasludināto bērniņu. Ieklausies arī, kā eņģeļa teiktais pagodina Jēzu – „Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu” (Lk 1, 32).

  1. TICI DIEVA SPĒKAM!

Vai nav tā, ka rožukroni bieži „skaitām” šī vārda visburtiskākajā nozīmē, aizmirstot, ka tā ir lūgšana, caur kuru Dievs var atbrīvot savu spēku? Lūgšanai ir apsolījums: „Lūdziet un jums tiks dots!” (Mt 7, 7). Taču reizēm ir nepieciešams ļaut mūsu sirdīs ienākt ticībai Dieva spēkam. Jānis Pāvils II rakstīja: „Šīs lūgšanas iedarbības pamatā ir Tēva labestība, bet arī Kristus aizbildniecība Dieva priekšā (..) un Svētā Gara darbība.” (RVM, 16)

Uz šādu paļāvību Dieva spēkam mūs aicina jau pieminētā pasludināšanas aina Lūkas evaņģēlijā caur eņģeļa vārdiem: „Dievam nekas nav neiespējams!” Tātad mēs varam daudz ko izlūgt. Apvienotās kristiešu flotes izšķirošajā uzvarā pār Otomaņu floti kaujā pie Lepanto 1571. gadā ticīgie saskatīja brīnumu, kas tika izlūgts tieši caur Rožukroņa lūgšanu, vēlāk notikuma piemiņai iedibinot Marijas – Rožukroņa Karalienes svētkus. Šis notikums šodien ir atgādinājums arvien uzticēties Dieva spēkam, gluži kā to darīja Marija: “Un svētīga tu esi ticēdama, ka tas izpildīsies, ko Kungs tev sacījis” (Lk 1, 45).

Dārgo lasītāj, ja Tev ir kāda liecība par rožukroņa lūgšanas auglīgumu Tavā dzīvē, priecāsimies, ja padalīsies. Gaidīsim liecības uz e-pastu info@rml.lv! Savukārt, ja rožukronis kā lūgšana, kurā kopā ar Mariju uzlūkojam Kristu, Tev vēl ir sveša, bet ir vēlēšanas to iepazīt, pievienojies lūgšanai ar Radio Marija starpniecību katru dienu septiņos no rīta, divpadsmitos, septiņos vakarā vai arī pusnaktī! Lūdzoties atceries šīs trīs lietas: 1. Pārdomā noslēpumu! 2. Pagodini Jēzu! 3. Tici Dieva spēkam!

Māris Veliks
Radio Marija Latvija
programmas direktora asistents