“Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas celta kalnā, nav paslēpjama. Tāpat, iededzinājis sveci, neviens neliek to zem pūra, bet svečturī, lai tā dotu gaismu visiem, kas atrodas mājā. Tā lai jūsu gaisma spīd cilvēkiem: lai viņi redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs” (Mt 5, 14-16).

Radio Marija misija ir nest Kristus gaismu ikvienam klausītājam. Šī misija nebūtu iespējama bez tiem cilvēkiem, kuri atsaukušies aicinājumam ļaut šai gaismai atmirdzēt daudzu klausītāju ikdienā caur kalpojumu radio ēterā. Šoreiz sākam publikāciju sēriju, kurā Tev, dārgo lasītāj, būs iespēja iepazīt Radio Marija ētera cilvēkus, kuru balsis Tev, iespējams, jau ir pazīstamas, ja laiku pa laikam mēdz ieslēgt Radio Marija un lūgties kopā. Šoreiz viņi Tev pastāstīs par sevi vairāk!

 

Sabīne Koniševa 

Raksturo sevi vienā teikumā!
Esmu jauniete, kurā mīl Dievu un Baznīcu. Cenšos atstāt katrā cilvēkā daļu no sava pozitīvisma.

Kāds ir Tavs kalpojums Radio Marija?
Apsveikumu raidījuma vadīšana, raidījumu apskaņošana, reizēm arī vakara lūgšanu ēters.

Ko Tev nozīmē kalpošana Radio Marija?
Foršas nedēļas sākumu, mierīgu nobeigumu un kopā būšanu gan lūgšanā, gan ikdienas solī. Kalpojums Radio Marija ir labu cilvēku un prieka apskauts laiks studijā, kā arī kopīga lūgšana un klausītāju iepriecināšana, runājot ēterā.

Dievs Tavā ikdienā
Tuvāk nekā jebkurš cits!

Tavi hobiji
Labprāt spēlēju un dziedu, sirdīs raisu prieku, dažreiz arī sportoju un pēc saldumiem siroju.

Tavs sapnis
Ceru, ka vēl nav izsapņots.

 

Māsa Terēze Zviedrāne

Raksturo sevi vienā teikumā!
Nopietni uztveru savus pienākumus, ierodos labāk ātrāk, nekā vēlāk, labprāt mācos, patīk uzklausīt cilvēkus, pēc dabas esmu mierīga, ja apsolu, tad arī solīto cenšos izpildīt.

Kāds ir Tavs kalpojums Radio Marija?
Veicu ierakstus: lūgšanas, grāmatas, dažreiz esmu dzīvajā ēterā, apgūstu montāžu.

Ko Tev nozīmē kalpošana Radio Marija?
Pasludināt Dieva Vārdu ar radio starpniecību. Dot cilvēkiem iespēju lūgties.

Dievs Tavā ikdienā
Kā klostermāsa cenšos katru brīdi apzināties Dieva klātbūtni savā dzīvē, arī ikdienas darbos. Bet visspēcīgāk piedzīvoju Dieva klātbūtni lūgšanas laikā.

Tavi hobiji
Mūzika, labprāt lasu grāmatas.

Tavs sapnis
Man gribētos, lai Radio Marija Latvija kļūtu par mīļāko radio staciju daudziem cilvēkiem Latvijā.

 

Inga Strazdiņa

Raksturo sevi vienā teikumā!
Ja jāraksturo sevi vienā teikumā, tad teiktu, ka esmu ar dažādu un daudzveidīgu skatījumu uz dzīvi un pasauli!

Kāds ir Tavs kalpojums Radio Marija?
Viena no pirmdienas vakara ētera balsīm, kas translē Sv. Misi, vada vesperes un rožukroni.

Ko Tev nozīmē kalpošana Radio Marija?
Kalpošana Radio Marija man liek iziet no savas komforta zonas, bet tajā pašā laikā sniedz gandarījumu par pārvarētajām bailēm, ko izjūtu, kad uzstājos auditorijas priekšā. Varbūt šeit mani neredz, bet dzirdēt gan dzird. Prieks un aizkustinājums par sirsnīgajiem klausītājiem, kas sniedz uzmundrinājumu visai turpmākajai nedēļai. Un šī kalpošana ļauj iepazīt apvāršņus, par kuriem tikai spēju nojaust.

Dievs Tavā ikdienā
Protams, gadās dažu brīdi, ka liekas, ka par mani Viņš ir aizmirsis, ka atstājis mani, bet jautājums – vai es Viņu sadzirdēju, kad Dievs ar mani runāja? Vai es sapratu Viņa teikto un vai es daru visu, ko Viņš vēlās? Zinu, ka Dievs vienmēr ir līdzās ikvienam no mums!

Tavi hobiji
Mani hobiji – ceļošana, kā arī iepazīt dažādu tautu kultūras un to tradīcijas, dziedāšana korī, peldēšana un sēņošana.

Tavs sapnis
Mans sapnis ir par savu mājiņu gleznainā vietā, ezera malā.

 

Anna Medne

Raksturo sevi vienā teikumā!
Esmu vienmēr jautra, ar pozitīvu odziņu.

Kāds ir Tavs kalpojums Radio Marija?
Esmu studijā dažos sestdienas vakaros, lūdzos vesperes un rožrokroni ar savu ģimenīti.

Ko Tev nozīmē kalpošana Radio Marija?
Man Radio Marija Latvija nozīmē ļoti daudz, jo uzskatu, ka dodu cilvēkiem iespēju tikt uzklausītiem viņu vajadzībās jeb lūgšanās. Brīvprātīgais kalpojums šeit liek apzināties, cik svarīgi, ka cilvēki novērtē tavu kalpojumu, pasakot paldies. Katram brīvprātīgajam, manuprāt, tā ir “medusmaize”.

Dievs Tavā ikdienā
Dievs manā ikdienā ir klusuma mirkļos, kad man ir iespēja ar Viņu sarunāties.

Tavi hobiji
Rakstīt dzeju, fotografēt un dziedāt

Tavs sapnis
Mans sapnis ir nekad nepiekust labos darbos otram cilvēkam.

 

Olga Dadeka

Raksturo sevi vienā teikumā! 
Nestāvēt uz vietas, bet skriet, lai atklātu Dievu arvien vairāk.

Kāds ir Tavs kalpojums Radio Marija?
Rīta rožukronis ceturtdienās.

Ko Tev nozīmē kalpošana Radio Marija?
Liels prieks un svētība, ka varu kalpot citiem cilvēkiem caur lūgšanu, jo kopīgai lūgšanai ir liels spēks.

Dievs Tavā ikdienā
Cenšos palikt Dieva uzvarā jebkurā situācijā, jo Viņa rokās ir katrs manas dzīves mirklis.

Tavi hobiji  
Gleznošana.

Tavs sapnis  
Lai ikviens cilvēks iepazītu Jēzu.

 

Nākamajā reizē turpināsim iepazīties arī ar citiem ētera kalpotājiem, bez kuru brīvprātīgā un no sirds veiktā darba Radio Marija Latvija misijas īstenošana nebūtu iespējama.

Māris Veliks