Svētceļnieki vēl ir ceļā uz Aglonu, bet Aglonā jau pamazām sākas svētku programma. 11. augustā vairāk uzmanības pievērš slimniekiem, 12. augustā īpaši lūdzamies par ģimenēm, bet jau 13. augusta vakarā sākam Sv. Meinarda piemiņas dienas svinības. Galvenie svētki, kuru dēļ pulcējamies Aglonā ir Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, 15.augustā.

Šogad dalība visos šajos pasākumos ir ļoti ierobežota, tāpēc Radio Marija Latvija rūpējas par to, lai Tu varētu piedalīties visās šajās svinībās.

 

Radio Marija svarīgākie svētceļojuma un svētku programmas punkti ir sekojoši:

11. augusts

8:00 Svētā Mise kopā ar svētceļniekiem uz Aglonu

9:00 Katehēzes ieraksts no svētceļojuma

10:00 Stundiņu dziedājumi Marijas godam un slavēšana kopā ar svētceļniekiem

12:00 Svētās Mises translācija no Aglonas, lūdzot par slimniekiem

15:00 Žēlsirdības kronītis kopā ar svētceļniekiem

18:00 Rožukronis kopā ar svētceļniekiem

19:00 Svētās Mises translācija no Aglonas par slimniekiem

20:00 Svētceļojuma dienas pārskats

12. augusts

8:00 Svētā Mise kopā ar svētceļniekiem uz Aglonu

9:00 Katehēzes ieraksts no svētceļojuma

10:00 Stundiņu dziedājumi Marijas godam un slavēšana kopā ar svētceļniekiem

12:00 Svētās Mises translācija no Aglonas, lūdzot par ģimenēm

15:00 Žēlsirdības kronītis kopā ar svētceļniekiem

18:00 Rožukronis kopā ar svētceļniekiem

19:00 Svētās Mises translācija no Aglonas, lūdzot par ģimenēm

20:00 Svētceļojuma dienas pārskats

13. augusts

8:00 Svētā Mise no Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles

9:00 Katehēzes ieraksts no Svētceļojuma

10:00 Stundiņu dziedājumi Marijas godam un slavēšana kopā ar svētceļniekiem

12:00 Svētās Mises translācija no Aglonas

18:00 Rožukronis kopā ar svētcēlniekiem

19:00 Svētās Mises translācija no Aglonas

14. augusts

9:00 Svētā Mise

12:00 Svētā Mise

18:00 Rožukronis kopā ar svētceļniekiem

19:00 Svētā Mise

22:00 Krusta ceļš

23:00 Svētā Mise

15.augusts

8:00 Svētā Mise

12:00 Svētku noslēguma Mise

18:00 Rožukronis kopā ar svētceļniekiem

19:00 Svētā Mise