No 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē tiks īpaši atzīmēta Kristiešu vienotības nedēļa – laiks, kad dažādu konfesiju pārstāvji vienojas kopīgās lūgšanās, pārdomās, sarunās un arī sadraudzībā, lai piedzīvotu Kristus vēlmi: “Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī.” (Jņ 17, 21)

Šī gada materiālu sagatavojušas Karību jūras reģiona valstis, kā moto izvēlēts fragments no izceļošanas grāmatas: “Ak, Kungs! Tava labā roka parādījusies Savā spēkā.” (2Moz 15, 6) Katras dienas materiālam sekot līdzi vari Mieram Tuvu lapā, sadaļā Vakara lūgšana.

Radio Marija Latvija šajās dienās piedāvā programmu, kas aicinās mums citam citu iepazīt. Ja kādu programmas punktu palaidi garām, tad tos pēc tam varēsi atrast šeit.

(foto: katolis.lv)

1) Priestera katehēzes šajā nedēļā veltītas dokumenta “No konflikta uz kopību” iepazīšanai.

– – – – –

2) Rīta cēlienus (darba dienās 10:00 – 11:00) uzsāksim ar lūgšanu nedēļas atbilstošās dienas Svēto Rakstu lasījumiem, lūgšanu un pārdomām. Pēc tam sarunāsimies ar dažādām personām, kam ir, ko pastāstīt par praktiskiem aspektiem kristiešu sadarbībā. Šo sarunu atkārtojumus varēsi dzirdēt tās pašas dienas vakarā plkst. 22:00.

18.01. Saruna ar pr. Andri Priedi par dažādām kristīgajām konfesijām, kuras varētu nebūt pazīstamas.

19.01. Saruna ar Gustavu Strengu, vēsturnieku, kurš pastāstīs par to, kāpēc ekumenisms mums vispār nepieciešams, pievēršoties arī Baznīcas škelšanās notikumiem un to nozīmei.

22.01. Kopiena Chemin Neuf stāstīs par ekumenisma pieredzi ikdienā, dažādu konfesiju kristiešiem dzīvojot vienā kopienā.

23.01. Kristīgā Studentu brālība dalīsies savā pieredzē par ekumenisma izdzīvošanu studentu vidē.

24.01. Iespēja dzirdēt ierakstu no grāmatas “No konflikta uz kopību” prezentācijas.

25.01. Labs piemērs tam, kā dažādas konfesijas var vienoties kopīga mērķa realizēšanai – palīdzēt bērniem, kas dzīvo nelabvēlīgos apstākļos. Dienas centra“Arken” pieredze.

– – – – –

3) 20. janvārī, sestdien, plkst. 10:00 būs iespēja dzirdēt to, kā notika lūgšanu brokastis Alsungā.

4) 24. janvārī, trešdien:

plkst. 13:00 saruna ar tēvu Antoniju Karjeru – Vatikāna Padomes oficiālais pārstāvis Lūgšanu nedēļā par Kristiešu vienotību, kā arī jautājumā par dialogu ar Pasaules Anglikāņu kopienu un Pasaules Metodistu padomi.

plkst. 17:00 RML būs dzirdams unikāls projekts – medija TUVUMĀ.lv producēts raidījums par ekumenismu un ģimeni.

5) 25. janvārī, ceturtdien, vienotības nedēļas noslēgums:

plkst. 17:00 raidījumā Ceļš uz Emmausu viesosies luterāņu mācītājs Ainārs Rendors (LELB ekumeniskais sekretārs), kopā ar pr. Pēteri Skudru apspriežot vienotības tēmu, kas atspoguļota Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā;

plkst. 18:00 Āgenskalna un Torņakalna draudžu mācītāju un priesteru saruna par to, kā ekumenismu izdzīvot ikdienā;

plkst. 19:00 Ekumeniskais dievkalpojums.

Brīvos brīžos vari noklausīties ierakstus no pagājušo gadu Kristiešu vienotības nedēļas, ko vari izdarīt, spiežot šeit!