Maija mēnesis tradicionāli veltīts Vissvētākās Jaunava Marijas, Dieva Mātes godināšanai un šogad atkal, pēc pāris gadu pārtraukuma, Radio Marija Latvija komanda devās uz Latgali, lai izbaudītu un iemūžinātu šo seno tradīciju – “Maija dziedājumus”.

Dziesmas un lūgšanas pavasara novakarēs pie ceļmalu krucifiksiem ir tradīcija, kas pārmantota no paaudzes paaudzē. Latgalē šī tradīcija joprojām ir dzīva un novada neatņemama nemateriālās kultūras sastāvdaļa.

No 1. līdz 7. maijam RML direktors pr. Jānis Meļņikovs un promotere Jolanta Grāvīte devās izbraukumā pa Latgali, lai veiktu maija dziedājumu ierakstus, katehēzes, kā arī lai apciemotu RML draugus un atbalstītājus. Mūsu 1 nedēļu garo izbraukumu jeb “ierakstu maratonu” sākam Madaleņas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā, pēc tam devāmies uz Balviem, Naudaskalnu, Lazdukalnu, Ciblu, Krāslavu, Jakupānu mājām Aglonas pagastā un noslēdzām izbraukumu ar Svētās Mises translāciju no Stirnienes Svētā Laurencija draudzes.

Katrā vietā šī tradīcija ir izveidojusies nedaudz citādāka. Viienā vietā lūgšanu iesāk ar Rožukroni, citā – ar litāniju, citā – ar 7 pātariem, bet visās vietās skan dziesmas Marijas godam. Patiesi, pateicamies Dievam gan par piedzīvoto lietu, gan sauli, gan arī latgaliešu viesmīlbu un jauko iespēju tik daudz redzēt un piedzīvot.

Ierakstus var dziedēt šeit:

Šonedēļ arī īpaša tēma priestera katehēzēm, Kristus augšāmcelšanās svētku noskaņās.

2. maijā m. Emanuela un pr. Sergejs – Kristieša aicinājums ir dzīvot augšāmceltā dzīvi, ko tas nozīmē. Kristieša raksturojoša īpašība, saka pāvests Francisks, ir prieks. Kā iegūt šādu kristīgo prieku, kā izdzīvot un kās tas vispār ir?

3. maijā  Pr. Rinalds Stankēvičs MIC – Ko nozīmē dzīvot Sv. Garā? Tās nozīmē sekot Sv. G. iedvesmām un drosmīgi tās izdzīvot. Viena no Sv. G. dāvanām ir prieks uz ko kristieši ir aicināti. Bet būtiska kristīgās dzīves sastāvdaļa ir kopienas dzīve, ko augšāmcelšanās dzīve piedāvā.

4. maijā pr. Lauris Kārklis Kas ir kristietis, ko tas nozīmē? Kā tas izpaužas, ko drīkst vai nedrīkst darīt kristietis? Kristīgā dzīvesveida skaistums. Šādi un daudzi citi jautājumi rodas, kad cilvēks apzināti cenšas izdzīvot savu kristīgo ticību. Atbildes nav vienmēr tik viegli rodamas lai cik arī paradoksāli tas būtu. Un tomēr, mēs esam aicināti dzīvot augšāmceltā Kristus dzīvi un liecināt par to pasaulē.

5. maijā pr. Dmitrijs Artjomovs MIC – Kas ir maldu mācības? Šo jautājumu gribas uzdot, kad cenšas dzīvot savu kristīgo ticību. Tik daudz dažādi viedokļi, uzskati un pārliecības, kā saprast, kas ir autentisks un kas nē? Maldi nav tikai kaut kāda vēsturiska parādība, bet mūsdienās arī ne mazums aktuāla tēma. Kā to saprast un risināt? Vai sinodalitāte, pāvesta Franciska iniciatīva ir maldīga? Kā ir ar ikdienas neapzinātām praksēm un pārliecībām, ko mēs dzīvojam, bet, kas ir vairāk māņticība kā ticība.

8. maijā pr. Staņislavs Prikulis – Kristīgā kopiena ir būtiska ticības ceļa sastāvdaļa, jo kopienā mēs saņemam ticību un tur arī stiprinājumu mūsu ticībai. Bet nereti sastopamies arī ar grūtībām un izaicinājumiem. Kā risināt problēmas un izaicinājumus?

Paldies dziedātājiem no Līvānu novada Madaliņas draudzes, Euharistiskā Jēzus māsām no Līvāniem, Mariāņu tēviem -pr. Rinaldam, pr. Imantam un Viļānu daudzei, Balvu draudzei un pr. Guntim Brūveram, Naudaskalna un Lazdukalna tautas namu vadītājām un dziedātājiem, Ludzas draudzei un pr. Laurim Kārklim, pr. Rodionam Doļam, Eversmuižas draudzei un pr. Antonam Justam, Krāslavas draudzei un pr. Eduardam Voroņeckim, Daugavpils Jēzus sirds draudzei un Mariāņu tēviem pr. Dmitrijam Artjomovam un pr. Andrim Ševelam, pr. Arnim Maziļevskim un Jaunaglonas Marijas skolas kopienai, Aglonas pagasta Lielo Bernānu dziedātājiem un pr. Aigaram Bernānam, Stirnienes draudzei un pr. Arturam Mozgam. Īpašs paldies arī Vinetai Zeltkalnei, Aijai Putniņai, Aina Biseniece, Antra Leone, Elzai Abramānei, Antoņinai, Ievai Zepai, pr. Staņislavam Prikulim.