Ceturtdien, 25. martā svinam Kunga pasludināšanas svētkus, kad Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Nācareti pie Jaunavas Marijas, lai pasludinātu, ka viņa ieņems no Svētā Gara un dzemdēs Dieva Dēlu.

Radio Marija klausītājiem būs ekskluzīvā iespēja kopā garīgi svētceļot uz Nācareti. Pl. 17.00 pēc Latvijas laika notiks Rožukroņa tiešraide no Nācaretes, pēc kuras sekos arī konsekārācijas lūgšana, ar kuru katru gadu Radio Marija atjauno savu uzticību Marijai un lūdz viņas aizbildniecību.

Jau iepriekš tika vēstīts, ka Radio Marija Pasaules ģimene aicina klausītājus visā pasaulē šī gada laikā ar Radio Marija starpniecību doties garīgā svētceļojumā – kopā ar citu valstu klausītājiem vienoties Rožukroņa lūgšanā, kas tiks pārraidīta no dažādām mariāniskajām svētvietām pasaulē.
Nākamās tiešraides: 13. maijā no Fatimas Portugālē, 25. jūnijā no Medžugorjes, 16. jūlijā no Karmela kalna Svētajā zemē, 7. oktobrī no Pompejas Itālijā, 28. novembrī no Kibeho Ruandā, 12. decembrī no Gvadelupes Meksikā.

Lai uzzinātu par šo iniciatīvu vairāk, aicinām vēlreiz noklausīties Radio Marija Pasaules ģimenes pārstāvi  Bernhardu (Bernhard Mitterutzner), kurš  vairāk pastāstīja iniciatīvas ideju un nepieciešamību.

Sarunu klausies šeit:

RADIO MARIJA LŪGŠANA SVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS SVĒTKOS

Priecājies, ak, Jaunava Marija!
Par labajām ziņām
Kuras tiek atnestas ar prieku
Ar debesu žēlastību
Visiem zemes nostūriem
Izslāpušajai, sausajai augsnei.
Dieva Vārds, kas
kļuva miesa,
Tavā jaunavas klēpī,
Kā pavasara vējš, kas
Sēj prieku un mieru
Cilvēku sirdīs.
No tavas Mātes sirds
Milzīga mīlestības dāvana
Ir uzziedējusi Baznīcā.

Radio Marija –
Pazemīgs kalpošanas instruments
Kunga vīna dārzā.
Pasaules ģimene,
Ko jūs esat apvienojuši
No katras tautas un nācijas,
Konsekrē sevi Tev
Un pasludina Tevi
Par mūsu sirds karalieni.
Ticība un mīlestība,
Cerība un miers
Ir tas vēstījums,
Ko jūsu paši mazākie
Liecinat pazemīgi un uzticīgi,
Saviem brāļiem un māsām.
Apskauj ar savu apmetni, ak, Jaunava Marija
Visas pasaules ciešanas.
Nabadzīgie un slimie,
Vientuļie un nomocītie,
Un visi grēcinieki
Kas meklē patiesību
Lai atrodi Tevī patvērumu.
Pasteidzini šo žēlastības laiku
Jūsu Bezvainīgās sirds
Pēdējā Triumfa laiku.
Dāvā mums žēlastību
Lai mēs kalpotu Tev ar
Mūsu dzīves dāvanu.
Tā, ka starojošā gaisma
No mīlošas cilvēces
Drīz parādītos pār zemi.
Ak, Radio Marijas karaliene- Lūdzies par mums!

(no angļu val. tulkoja Miķelis Skudra)