Šodien, 24. martā, ap pl. 15.00 mūžībā devies Liepājas diecēzes priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga. Viņš kā prāvests kalpoja Saldus, Brocēnu, Lutriņu, Silaiņu, Zirņu, Šķēdes, Ezeres un Kalnu draudzē.

Šķiet neaptverami kā viens priesteris var pagūt apkalpot 8 draudzes vienlaikus, un tomēr, vēl daudz plašāks un neaptveramāks ir to cilvēku pulks, kam viņa kalpojums ir nesis svētību. Priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga bija tuvs draugs visai Radio Marija Latvija ģimenei. Vairākus gadus regulāri radio ēterā varējām dzirdēt Svētās Mises tiešraides no Saldus draudzes. Kad bija kāda vajadzība doties uz Saldus pusi, tad Radio Marija komanda un brīvprātīgie vienmēr tika laipni gaidīti un uzņemti draudzē un varēja baudīt priestera viesmīlību un sirsnību.

Priesteris Gatis bija atvērts un labprāt sadarbojās, iesaistoties arī vairākos radio raidījumos un projektos. Vēl pavisam nesen – pirms 2 nedēļām viņš viesojās raidījumā “Priestera katehēze” un kopā ar pr. Pēteri Skudru komentēja pāvesta dokumentu Fratelli Tutti, bet pēc tam, “Rīta cēlienā” bija gatavs atbildēt arī uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Vēl gavēņa sākumā viņš bija sagatavojis arī savas pārdomas, ko klausītāji varēja dzirdēt “Gavēņa kalendārā”. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību priestera Gata Mārtiņa ģimenei, draugiem un draudzes locekļiem. Esam kopā ar jums lūgšanā! Lai šodien, kad sērojam par priestera Gata Mārtiņa pāragro aiziešanu no šīs pasaules uz Debesu mājām, viņa paša pārodomas kalpo mums visiem kā svētība un atgādinājums meklēt mierinājumu pie Kristus.

“Kristus pienākot pie Levi saka: “Seko man!” un Levi viņam tūlīt paklausa. Vai nav savādi – tā uzreiz paklausīt, neuzdot jautājumus, nezinot, uz kurieni vedīs šis ceļš? Tā pasaule var spriest par šo situāciju. Tomēr Levi kā muitnieks, kurš bija izslēgts no sinagolgas un reizē no tautas, ilgojās atgriezties pie Dieva, saņemet pestīšanu savai dvēselei, saņemt grēku piedošanu. Pēc Dieva izslāpusī dvēsele uzreiz pazina Kristu. Tāpat kā Marija pazina Dieva gribu pasludināšanas brīdī, tāpat kā Jāzeps to pazina sapnī, tāpat arī Andrejs, satiekot Jēzu, tūlīt gāja sludināt. “Mēs satikām Mesiju!” viņš teica. Izslāpusī dvēsele pēc Dieva pazīst Kristu un seko tam, atstājot visu nevajadzīgo un traucējošo.

Šis ir tas laiks, kad celties un sekot Kristum uz augšamcelšanos! Sekot Kristum ir ieiet Viņa dzīvē. Kā Jāņa mācekļiem Jēzus teica: “Nāciet un skatieties!”- būtībā “Sekojiet man!” Mācekļi pavadīja laiku kopā ar Jēzu, kļūstot par Jēzus tuvākajiem. Kas mums traucē būt ar Kristu kopā? Varbūt, atliekam šo attiecību veidošanu uz kādu brīvāku brīdi, bet tas šajā spraigajā laikā nekad nepienāk. Svarīgākais ir darbs un pienākumi. Būtībā, mums tāpat kā darba pienākumi, ir jāieraksta savā plānotājā: svētdienas Svētā Mise, adorācija, lūgšanas brīdis.. Tad tu sapratīsi, ka bez Kristus pārējais kļūst nevērtīgs un tukšs.”  

pr. Gatis Mārtiņš Bezdelīga (10.11.1967. – 24.03.2021.)

5. marta priestera katehēze:

5. marta “Rīta cēliens” un klausītāju saruna ar priesteri