Radio Marija Latvija šajā pandēmijas laikā, kad visiem ir liegts apmeklēt savus dievnamus, ir īpašs atbalsts visiem ticīgajiem uzturēt lūgšanu garu mājās, piedalīties dievkalpojumos un būt vienotiem ar savām kopienām. Tas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumiem.

Šonedēļ RML uzturēšanai ir saziedoti 6252 Eur.

Pavisam šajā mēnesī saziedoti 15 892,46 Eur.

Visu klausītāju vārdā pateicamies ziedotājiem par atbalstu, kas ļauj Radio Marija Latvija veikt savu misiju arī turpmāk.

Īpaši svarīga RML misija būs Lieldienās, kurās nodrošināsim translācijas no Vatikāna un no Latvijas katedrālēm.