Jānis Vīlaks OSPPE

2. februārī ir Sveču diena. Baznīca svin Kunga prezentācijas svētkus, kad vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai Viņu veltītu Kungam. Mūsdienās pirms Svētās Mises notiek sveču svētīšana, kurai seko procesija, kas simboliski atgādina Jaunavas Marijas un Bērna Jēzus ieiešanu svētnīcā un attēlo Kristu kā Pasaules Gaismu. Svētītās sveces atgādina par Dieva klātesamību mūsu dzīvē, par to, ka mums ir jādzīvo Kristus Gaismā.

Kopš 1997. gada pāvests Jānis Pāvils II aicina šo dienu svinēt kā Dievam veltīto – konsekrēto cilvēku dienu.

Svinot šo dienu, 2. februārī, Radio Marija Latvija studijā viesojās Paulīniešu ordeņa tēvs Jānis Vīlaks OSPPE. Katehēzē tika runāts par konsekrēto dzīvi, to nozīmi Baznīcā. Pēc katehēzes raidījumā “Rīta cēliens” Māris Veliks aicināja sūtīt sveicienus konsekrētajiem, kuri veltījuši sevi Dievam īpašā veidā! Šajā raidījumā izskanēja pateicības un labi vārdi klosterļaudīm, priesteriem.

Ceturtdien, 3. februārī priestera katehēzes viesis bija Rīgas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzes prāvests, Rīgas dekanāta dekāns pr. Edgars Cakuls. Katehēzē tika komentēta pāvesta Franciska homīlija, ko viņš teica Kunga Jēzus prezentācijas svētkos, konsekrēto personu dienā.

Ceturtdienas, 3. februāra “Rīta cēlienā” uz sarunu viesojās Euharistiskā Jēzus kongregācijas pārstāvesMāsa Emanuela Linda Ceple un māsa Bernadeta Mališkaite. 

Atzīmējot hronikas izdošanas sākuma 50 gadu jubileju 2022. gads Lietuvā ir pasludināts par “Lietuvas katoļu baznīcas hronikas gadu.” Lietuvā notika svinīga ceremonija pie Lietuvas Saeimas, un tajā tika pasniegts augsts valsts apbalvojums – Brīvības prēmija. Tā tika pasniegta trim padomju laika pagrīdes izdevuma “Lietuvas Katoļu Baznīcas hronika” līdzstrādniekiem. Tostarp, tika apbalvota arī māsa Bernadeta Mališkaite. Saņemdama Brīvības prēmiju māsa Bernadeta savā uzrunā Lietuvas valdībai un tautai sacīja: “Tas ir brīnums, ka, zinot VDK izsekošanas apmērus, hronika tika izdota 17 gadus.” Radio Marija Latvija klausītāji varēja vairāk uzzināt gan par šo māsu, viņas aicinājumu, gan par apbalvojumu un kristiešu cīņu padomju laikos pret kristiešu vajāšanām un ticības apspiešanu.

Piektdien, 4. februārī priestera katehēzes viesis bija Jezuītu priesteris Jānis Meļņikovs, kurš ir arī Latvijas konsekrēto apvienības prezidents.

Ielūkojāmies Latvijas konsekrēto konferences misijas darbā. Pēc tam arī “Rīta cēlienā” t. Jānis turpināja sarunu ar kalsuītājiem, atbildot uz interesējošajiem jautājumiem par visdažādākajām tēmām.

Savukārt, pērn RML klausītājiem bija iespēja iepazīt Latvijas kongregācijas un ordeņus, kā arī sekulārinstitūtus. Vairāk par Latvijas konsekrētajām personām klausies katehēzē:

Mazāko brāļu kapucīnu ordenis

Bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregācija

Paulīniešu ordenis jeb Svētā Pāvila pirmā vientuļnieka ordenis

Māsu palīdzētāju dvēselēm šķīstītavā kongregācija

Vissvētākās Jaunavas Marijas no Karmela Kalna Baskāju Brāļu ordenis (baskāju karmelīti)

Priesteru Mariāņu kongregācija

Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācija

Brāļu dominikāņu (sprediķotāju) ordenis

Jēzus sadraudzība (Jezuītu ordenis)

Betānijas dominikāņu māsu kongregācija

Verbisti

Baskāju Karmela māsu ordenis

Euharistiskā Jēzus māsu kongregācija

Žēlsirdības misionāres

Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācija

Apustuliskās Oblātes “Pro Sanctitate”

Jēzus un Marijas Dominikāņu māsas misionāres

Opus Dei