Katra mēneša pirmajā nedēļā cenšamies sniegt ieskatu par to, kā mums ir veicies finanšu jomā iepriekšējā mēnesī.

Ziedojumos decembrī esam saņēmuši 23 906.72 eur (No tiem – Mariatonā saņēmām 15 033,66 eur )

Decembra sākumā nācās lūgt finansiālu aidevumu jauno frekvenču ieviešanai no Radio Maria Pasaules Ģimenes (World Family of Radio Maria) 10 000 eur apmērā.

Dažādos izdevumos decembrī esam iztērējuši 23 577,08 eur.

Izdevumu sadaļu sastāda:

  • Jaunās frekvences:  2564 eur + 3012,9+ 1291+ 968 = 7 835,90 eur
  • Algas 5126,50 eur
  • Nodokļi: 3904,27 eur
  • Skanējums FM: 3 622,96 eur
  • Telpu uzturēšanas izdevumi: 1660,37 + 199,03 eur
  • Telefons internets ofisā, studijās: 715,97 eur

No sirds pateicamies katram, kurš atbalstījis Radio Marija dabrību ar savu ziedojumu!

Mēs katrs esam saņēmuši vislielāko dāvanu – visu ļaužu Pestītāju Kungu Jēzu Kristu, kura nākšanu svinējām Ziemassvētkos. Katrs, kurš kaut ko saņēmis – ir gatavs arī dot, tādēļ paldies par šo ticības liecību, ko sneidz katrs, kurš ziedo daļu no saviem līzekļiem, lai Radio marija varētu turpināt pastāvēt un attīstīties!

“Bet paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu!” 2. Kor. 9:15