Lai gan Latvijas simtgades svētceļojums – 100 dienas lūgšanā par Latviju – ir noslēdzies, ceļā piedzīvotais turpina iedvesmot meklēt Dievu arī šodien – šeit un tagad! Tāpēc ik svētdienu aicinām mosties kopā ar svētceļniekiem un no jauna apjaust, ka dzīve ir svētceļojums. Raidījumā dzirdēsi spilgtākos brīžus no ceļā pavadītā laika – sarunas ar svētceļniekiem, liecības, konferences un sprediķus. Ja vēlies iesākt svētdienas rītu, dziedot līdzi svētceļniekiem, sajūtot augusta smaržu Latvijas ceļos un uzpūšot ticības liesmu savā sirdī, šis ir raidījums tieši Tev!