Svētais Jānis Bosko – izcilais 19. gadsimta priesteris bija bija saleziāņu ordeņa dibinātājs, uzticības persona pāvestiem, karaļiem, valstsvīriem un jo īpaši jauniešiem, kuri viņā atrada tēvu, draugu un audzinātāju. Visnabadzīgākajiem un visvairāk atstātajiem jaueniešiem viņš radīja mājīgus dzīves apstākļus un tos audzināja kristīgos tikumos. (no priekšvārda latviešu izdevumam.)

No grāmatas ievada: (..) no sirds var priecāties, ka godājamais priesteris Lemoni, Jāņa Bosko bijušais sekretārs, apkopojot daudz vēsturisku materiālu, labi pazīdams saleziāņu kongregācijas dibinātāja dvēseli, uzrakstījis viņa dzīves stāstu, tādējādi iepazīstinot ar vienu no mūsdienu izcilākajām personībām”.

Tagad ikvienam interesentam ir iespēja iepazīt Jāņa Bosko dzīvesstāstu audio formātā! Klausies grāmatas ierakstus jebkurā Tev ērtā vietā un laikā! Grāmatu RML ēteram ielasījis Māris Veliks.

Klausies grāmatas epizodes Spotify un Apple podcasts jebkurā Tev ērtā laikā!

Māris Veliks pie sv.Jāņa Bosko gleznas Itālijā