Lai gan katoliskā Baznīca 14. februārī īpaši neatzīmē svētā Valentīna dienu, bet piemin citus svētos – Kirilu un Metodiju, tomēr neraugoties uz to, sabiedrībā tuvojoties šai dienai, tiek aktualizēts iemīlēšanās, mīlestības un pāru attiecību jautājums. Arī pāvests Francisks savā apustuliskajā pamudinājumā “Amoris Laetitia” jeb “Mīlestības līksme” 208 .paragrāfā iesaka izmantot Valentīndienu kā iespēju pastorālām iniciatīvām. Tādēļ, arī mēs šodien esam nolēmuši šīs tēmas aktualizēt.

Protams, attiecības ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa, ka runājot par cilvēku vispārīgi, būtu jāpapūlas, lai izslēgtu no sarunas tēmu par savstarpējām attiecībām, tā tiek skarta ļoti daudzos raidījumos, kā piemēram, “Mīliet cits citu“, “Dzīvesstāsti“, “Pī golda” un citos.

Tomēr, šoreiz, izcelsim tos, kuros tieši tēmai par pāru attiecībām, seksualitāti un šķīstību tiek pievērsta īpaša uzmanība.

“Mīlestības dialogs”

Viss Laulāto Apvienības veidotais raidījums “Mīlestības dialogs” pamatā ir veltīts ģimenēm un tajā daudz tiek runāts par pāru savstarpējām attiecībām un visu, kas ar tām saistīts.  (Starp citu, tieši 14. februāra raidījumā pl. 20.00 varēsim klausīties jaunāko raidījumu par to, kāda ir mīlestība laulībā un kā veidot dialogu.)
Tomēr, kā īpaši interesantas sarunas par  attiecībām varētu izcelt  pāris raidījumus no arhīva.

Saruna par temperamentu tipiem un to, kā tie ietemē dialogu pāru sasvtarpējās attiecības.


Saruna par to, kāda ir atšķirība starp iemīlēšanos un mīlestību un galvenokārt, par to, cik svarīgs ir dialogs par laulāto tuvību?

“Kānas labais vīns” un “Jaunais ceļš”

Kopienas Chemin Neuf veidotajā raidījumā “Kānas labais vīns” kā galvenās pamattēmas tika aplūkotas attiecības ģimenē, laulība, bērni un tiek ierakstītas cilvēku liecības, tādēļ gandrīz katrs raidījums būs piemērots, lai pārdomāt attiecību tēmu. Savukārt, no raidījuma “Jaunis ceļš” arhīviem par pāru attiecībām klausies 12. septembra , 18. oktobra  un  17. janvāra raidījumus, kuros dzirdamas pāru liecības.

“Mīlestības terapija”

Raidījumā “Mīlestības terapija”, ko vada “Mīlestības māja” un kristīgi psihologi no profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas, daudz tiek runāts par laulību, par sievišķību un vīrišķību, par emocionāliem sastrēgumiem un citiem ar attiecībām cieši saistītiem jautājumiem.

“Seksa anatomija”

Raidījums par to, kas ir seksualitāte un kā seksualitāte ir cieši saistīta ar citām mūsu dzīves jomām: attiecībām, emocijām, pašvērtējumu, garīgumu un citām.

Par attiecībām un seksualitāti

Jauniešu veidotajā raidījumā “Kedās” tiek runāts par svarīgām un aktuālām tēmām, kas skar jauniešus. Protams, attiecības un seksualitāte ir temats, kuru svarīgi izzāt ne tikai jauniešu vecumā.

  • Kā varētu definēt attiecības? Kas raksturīgs jauniešu veidotām attiecībām? Kā veiksmīgi risināt konfliktus?
    Vai būšana attiecībās ar otru cilvēku var sniegt pilnīgu piepildījumu? Raidījums par attiecību tēmu.

  • 2 raidījumi par seksualitāti un ar to saistītiem neērtajiem jautājumiem.

Kas Bībelē ir teikts par seksu?

Vai Dievam vispār ir kaut kas sakāms par cilvēka seksualitāti? Raidījumā “Ceļš uz Emmausu” viesojās Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis un seksualitātes jautājums tika īpaši aplūktos Bībeles un Dieva Vārda kontekstā.

Saruna par auglības atpazīšanas metodi

Raidījumā “Grūti būt katolim” Viesturs Vizulis un diakons Dainis Stikuts šketināja jautājumus par “auglības atpazīšanas metodi” un ar to saistītos izacinājumus laulāto attiecību starpā.

Par Dieva svētītām attiecībām

Rakstura līderības pasniedzēja Egīla Purviņa veidotajā raidījumā Saki dzīvei – jā! kādā no raidījuma epizodēm tika runāts par Dieva svētītām attiecībām.

Par šķīstību dažādās jomās

Raidījuma “Tēva meitas” pirmajā sezonā īpaši daudz tika runāts par attiecību tēmu, it īpaši šķīstību dažādās jomās.  

  • Raidījums, kurā trīs atšķirīgi pāri dalās pieredzē, kā bija dzīvot šķīstu dzīvi pirms kāzām.

  • Vai ir viegli, saviem bērniem mācīt par šķīstību? Kā tēviem audzināt meitas, dzīvot šķīstu dzīvi? Kā meitās ielikt pašnovērtējumu, lai ciena un mīl sevi? Kāda loma tēvam ir meitas dzīvē? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēja tēvi, kuri paši audzina meitas.

  • 3 sieviešu liecības par šķīstību, vai ir iespējams saglabāt šķīstību laulībā un pirms tās