7. sezonā RML skanējumu bagātina 7 jauni raidījumi ar lieliskiem vadītajiem un daudzpusīgiem raidījumu tematiem.

”Paradokss”

Vada pr. Ilmārs Tolstovs, skan 1x mēnesī, katra mēneša 3. trešdienā plkst. 20:00

Apraksts:
Ar iemiesošanās brīdi, kad Vārds tapa Miesa un mājoja mūsu vidū, kristietība ir paradoksu pilna. Par dažiem mēs pārrunāsim mūsu jaunākajā raidījumā “Paradokss”. Oktobrī – partikulārisms un unifikācija; Novembrī – Raksti un Tradīcija; Decembrī – Ārpus Baznīcas nav pestīšanas un citas konfesijas un reliģijas; Janvārī – ticība un darbi, gnosticisms un pelagiānisms; Februārī – liberālisms un konservatīvisms; Martā – ticība un ateisms; Aprīlī – fideisms un racionālisms; Maijā – Dieva visvarenība, iepriekš nolemtība un mūsu gribas brīvība.

Iota Unum”

Vada Marija Podniece, Ilze Podniece, skan 1x mēnesī, katru 4. sestdienu plkst. 20:00

Raidījumā “Iota Unum” kopīgi atklāsim Baznīcas Tradīcijas skaistumu. Skaistumu, kas ir drošs un gadsimtos pārbaudīts ceļš pie patiesā un labā.
Raidījumā pievērsīsimies gan tradicionālisma teoloģiskajai un filozofiskajai, gan kultūras un sociālajai dimensijai. Liturģija, gregoriskie dziedājumi, sakrālās valodas, tomisms un tradiconālā doma modernisma telpā – šie un vēl daudzi citi būs mūsu tikšanās vadmotīvi. Tiekamies radio viļņos! (un klātienē Ogrē katra mēneša ceturtajā svētdienā.

“Kā Tēvs mani ir sūtījis”

Vada Olga Dadeka – skan 1x mēnesī, katru 4. trešdienu plkst. 20:00

Cik bieži aizdomājamies par to, kā lai es pastāstu citiem par Jēzu un vai man vispār to vajadzētu darīt? Ir taču priesteri, misionāri un citi cilvēki, kas uz to ir aicināti. Vai tomēr evaņģelizācija ir katra cilvēka aicinājums? Raidījuma mērķis ir palīdzēt klausītājiem labāk izprast evaņģelizācijas būtību un kliedēt mītus par to. Raidījumā apskatīsim tādus tēmas kā kerigma, evaņģelizācija caur liecību un želsirdības darbiem, savu draugu/radu evaņģelizācija, u.c

Ievārījums izaugsmei”

Vada Dāvids Krūze – 1x mēnesī, katru 2. mēneša sestdienu plkst. 20:00

Pašizaugsme, mērķtiecība, domu graudi un vēl daudz kas cits, kas aicina Tevi, Latvijas jaunieti, uz pozitīvu pārmaiņu veidošanu sevī, ap sevi un sabiedrībā.

“Mazo praviešu Vārda maize”

Vada Stella Jurgena – skan katru sestdienu, plkst. 16:00

Šī maize var būt mūsu iekšām rūgta, jo pravieši parasti to bieži sniedz krīzes un briesmu brīdī, kad tauta novērsusies no Dieva un zaudējusi orientierus. Mazo un lielo praviešu vārdi ir kā spogulis, kurā redzam savu, tautas, civilizācijas reālo situāciju Dieva acīm. Redzam savu un tautas rīcību Dieva vērtējumā, kas atver iespēju atgriezties un iziet no šīs Dieva tiesas atjaunotiem.
Mūsu civilizācija, arī mūsu valsts šobrīd ir ļoti dziļā krīzē un ir jautājums, kāpēc tā atnāca un kad beigsies?
Mēģināsim rast skaidrību mazo praviešu vārdu rūgtajā maizē, kur tomēr netrūkst cerības garšas.
Šo iepazīšanos sāksim ar pravieša Amosa grāmatu, kurš bija gans, sikomoru kopējs un nebija vēlējies būt pravietis.

Laulība – ceļš uz svētumu

Vada Baiba Stikute, 1x mēnesī, katru 4. mēneša svētdienu plkst. 20.00

Raidījums par laulību kā ceļu uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulībā, savstarpējām attiecībām, laulāto pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību.

“Teātra aizkulisēs”

Vada Arvīds Deģis, raidījums skan katra mēneša 2. un 4. nedēļas sestdienā, plkst. 13:00