Raidījumu vada: priesteris Ilmārs Tolstovs
Raidījums skan: katra mēneša 3. trešdienā pl. 20.00 (sākot ar 20. oktobri)
Apraksts:
Ar Iemiesošanās brīdi, kad Vārds tapa Miesa un mājoja mūsu vidū, kristietība ir paradoksu pilna. Par dažiem mēs pārrunāsim mūsu jaunākajā raidījumā “Paradokss”.

Oktobrī – partikulārisms un unifikācija; Novembrī – Raksti un Tradīcija; Decembrī – Ārpus Baznīcas nav pestīšanas un citas konfesijas un reliģijas; Janvārī – ticība un darbi, gnosticisms un pelagiānisms; Februārī – liberālisms un konservatīvisms; Martā – ticība un ateisms; Aprīlī – fideisms un racionālisms; Maijā – Dieva visvarenība, iepriekš nolemtība un mūsu gribas brī