“Meklējiet Kungu un viņa Spēku. Vienmēr meklējiet Viņa vaigu.” [105.psalms, 4.pants]

Jau sesto gadu pāvests Francisks aicina kristiešus visā pasaulē Liela gavēņa laikā pievienoties viņa radītai iniciatīvai “24 stundas Kungam”. Arī “Radio Marija Latvija” ģimene aicina ikvienu no jums kopā meklēt Dievu nemitīgā lūgšanā. Šī būs jau ceturtā reize, kad ar radio palīdzību vienoti lūgšanā varēs būt kristieši visā Latvijā – kā draudzēs, tā mājās un citviet. Šogad “24 stundas Kungam” norisināsies 29. un 30. martā.

Stāsta pr. Pēteris Skudra, “Radio Marija Latvija” direktors: “Iniciatīva “24 stundas Kungam” nāk no pāvesta Franciska 2015. gadā izdotās bullas “Misericordiae Vultus“, kurā viņš mudina ticīgos pievērst uzmanību Dieva žēlsirdībai. Pāvests raksta: “Iniciatīvai “24 stundas Kungam”, kura tiek svinēta piektdien un sestdien pirms ceturtās gavēņa svētdienas, jātiek iekļautai visās diecēzēs.” Šīs iniciatīvas mērķis ir atgriešanās pie izlīguma sakramenta, caur kuru varam “no jauna atklāt ceļu pie Kunga, dzīvojot intensīvu lūgšanu laiku un meklējot dzīves jēgu” (“Misericordiae Vultus 17“).”

Kaut arī šīs iniciatīvas centrā ir grēksūdze, “Radio Marija Latvija” piedāvā lūgšanu piepildītu ēteru 24 stundu garumā, kura laikā varam lūgt Dievam atgriešanās žēlastību paši sev, saviem tuvajiem un ikvienam cilvēkam, lai visi piedzīvojuši Dieva žēlsirdību, mēs varētu iet svētuma ceļu. “24 stundas Kungam” sākums būs 29. martā plkst. 18 un ilgs 24 stundas līdz 30. marta vakaram, kad kopienas un draudzes uzturēs lūgšanas stiprumu radio ēterā. Programmā gan slavēšana, rožukronis, Krusta ceļš, rūgto asaru dziedājums, gan meditācijas, stundu liturģija un citas lūgšanas.

Nemitīgo lūgšanu ēterā būs iespēja atbalstīt arī adorējot Jēzu klusumā Vissvētākā Sakramenta priekšā – Sv. Terēzes no Bērna Jēzus kapelā Rīgā, O.Vācieša ielā 6.

“24 stundas Kungam” programma “Radio Marija Latvija” ēterā

18.00 Sv. Mise no Rīgas Sv. Franciska baznīcas (ar vesperēm)
19.00 Rožukronis I (kopiena “Pro Sanctitate”)
20.00 Pielūgsmes dziesmas un lūgšanas kopā ar Ilzi Fominu un draugiem
21.00 Kompletorijs
21.15 Krustaceļš kopā ar klausītajiem
22.00 Lūgšanu stunda, uzticēšanās atjaunošana Jēzum kopā ar Marijas Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolu
23.00 Slavēšana kopā ar kopienu “Effata”
00.00 Rožukronis II kopā ar Betlēmes māju
01.00 (līdz 3.00) Slavēšana kopā ar kristīgās draudzes “Pilsēta” un Vasarsvētku draudžu pārstāvjiem
03.00 Žēlsirdības kronītis
03.30 Rūgtās asaras kopā ar Katrīnu Andersoni
04.00 Pielūgsme, slavēšana kopā ar Dignu Tarvidu un draugiem
05.00 Pielūgsme, slavēšana kopā ar Māri Veliku un Lindu Pūdāni
06.00 Valsts himna. Stundu lūgšanas
06.30 Laudes
06.50 Svēto Rakstu lasījumi
07.00 Rožukronis III kopā ar klausītajiem
08.00 Sv. Mise no Siguldas Jēzus Sirds baznīcas
08.30 Rūgtās asaras kopā ar Siguldas draudzi
09.00 Slavēšana kopā ar kustību “Dzīvības straumes”
10.00 Rožukronis IV kopā ar Tautas nemitīgā Rožukroņa lūgšanas grupu
11.00 Slavēšana kopa ar “Oasis” jauniešiem
12.00 Krustaceļš kopā ar Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzi
13.00 Slavēšana, pielūgsme kopā ar Daigu Kašu
13.30 Laiks klausītaju zvaniem un īsziņām ar pateicībām Kungam
14.00 Slavēšana tiešraidē no Betlēmes kopā ar Kasparu Ezeriņu un draugiem
15.00 Žēlsirdības kronītis kopā ar Mareku Savicki, Edgaru un Ingu Svētiņiem
15.30 Rūgtās asaras kopā ar Mareku Savicki un draugiem
16.00 Laiks klausītaju zvaniem un īsziņām ar pateicībām Kungam kopā ar grupu “Jorspeis”
16.30 Kopā ar Andri un Lindu Mikuļiem
17.00 “Lectio Divina” kopā ar māsu Diānu no Liepājas
18.00 Sv. Mise no Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcas

Mēs aicinām ikvienu no jums atsaukties pāvesta Franciska aicinājumam un veltīt 24 stundas Dievam, kopīgi lūdzoties un pateicoties Dievam par žēlastībām!