Piektdien, 2023. gada 17. martā un sestdien, 2023. gada 18. martā, diecēžu baznīcas visā pasaulē vienosies iniciatīvā “24 stundas Kungam”, kas ir piemērots brīdis, lai izdzīvotu Izlīgšanas sakramentu Euharistiskā Jēzus klātbūtnē.

Šajā gadā mūs pavadīs vārdi no Lūkasa evaņģelija: “Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!” (Lk 18, 13)

Lūgšanu iniciatīva “24 stundas Kungam” iekrīt gavēņa laikā, kas ir žēlastības laiks, lai svinētu un piedzīvotu Dieva žēlsirdību, kā arī iespēja atvēlēt laiku un vietu pārdomām par Kunga Jēzus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumu.

Aicinām jauniešu grupas, īpaši tās, kas gatavojas piedalīties Pasaules Jauniešu dienās Lisabonā, pulcēties lūgšanā Kunga klātbūtnes priekšā Euharistijā, lai pārdomātu Viņa mīlestību pret mums un tuvotos Izlīgšanas sakramentam, kas ir patiesa miera avots.

Papildus tam, ka mēs speram vēl vienu soli ceļā, kas ved mūs uz Lisabonu, vēlamies arī šādā veidā piesaukt Svēto Garu, lai Viņš palīdz mūsu vājumam un dāvā mums pazemīgu sirdi, kas ir kalpotu Dieva mīlestībai.

Radio Marija Latvija ēterā – lūgšanu tiešraides, sarunas, pārdomas un meditācijas, kas palīdzēs veikt sirdsapziņas izmeklēšanu un atrast tuvāko grēksūdzes iespēju. RML kapelā – būs klātienes adorācijas iespēja.

(No itāļu valodas rakstu tulkojusi Aija Avotiņa un pr. Ivars Juhņevičs)