Raidījumu vada:
Marijas no Nācaretes Baznīcas Mātes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola

Raidījums skan katru pirmdienu pl. 20.00

Apraksts:
Raidījumā dzirdēsiet liecības par to kā Dievs darbojas cilvēku dzīvē, pārveidojot to sirdis, izmainot to attiecības ar sevi, līdzcilvēkiem, Dievu. Būs arī notikušo kristīgo pasākumu atspoguļojums, kā arī kalpotāju liecības, kādus augļus sniedz kalpojums gan tiem, pie kuriem nāk kalpotāji, gan pašiem kalpotājiem.