Jūnijs bijis brīnišķīgs, rosīgs un ļoti notikumu bagāts. Esam saules bagātīgi spēcināti, brīvdienu spirdzināti un par jaunu radio vilni bagātāki.
Pateicība Dievam par Viņa bagāto žēlastību! Esam Dieva mīlēti arī savās praktiskajās vajadzībās, tāpēc pateicamies Dievam, un arī Tev, klausītāj, ka ar savām finansēm atbalsti šo evanģelizācijas misiju.

Jūnijā esat radio darbībai atvēlējuši 10 607,19 Eur, kas (kopsummā 11157,69 Eur) izlietoti sekojoši:
– ikdienas darbinieku atalgojumam un nodokļiem 7282,59 Eur,
– izdevumi signāliem torņos 2055,86 Eur
– telefonu līniju un interneta pakalpojumi studijā 838,18 Eur
– apsaimniekošana studijā (elektrība, ūdens, attritumi u.c.)  725,56 Eur
– dažādi citi izdevumi (degviela, grāmatvedības ārpakalpojums, bankas komisijas) 255,60 Eur
Turpinām lūgt par Dieva turpmāko gādību un turpinām turēt katru jūs, savās lūgšanās, pateicībā par jūsu dāsno sirdi!
Katra mēneša pirmajā piektdienā, pl. 12.00 tiek svinēta Svētā Mise, nodomā par katru mūsu labdari.

3. jūlijā, pl. 12.00 pieslēdzies un esam lūgšanā!