10. oktobrī pāvests Francisks ar Svēto Misi aizsāka vienu no visaptverošākajiem pasākumiem kopš Vatikāna II koncila. Tā ir sinode, kura noslēgsies 2023. gada oktobrī ar bīskapu tikšanos Romā.

Vārds sinode grieķu valodā nozīmē kopīga došanās vienā virzienā. Kopš Vatikāna II koncila ik trīs gadus tiek rīkotas bīskapu sinodes, kurās piedalās bīskapi no visas pasaules, lai kopīgi uzlūkotu kādu Baznīcā vai sabiedrībā aktuālu jautājumu. Mēneša garumā bīskapi lūdzas, spriež un sniedz ieteikumus pāvestam kā viņi redz kā Dievs aicina Baznīcu rīkoties.

Katrai sinodei pāvests izvēlas kādu tematu, piemēram pirms 6 gadiem sinodes temats bija ģimene. Pēc šīs sinodes, uzklausot bīskapu pieredzi no visas pasaules, pāvests Francisks uzrakstīja dokumentu “Mīlestības līksme” (Amoris Laetita), kura 5 gadu jubileju svinam šogad. Pirms trim gadiem pāvests Francisks bija sasaucis sinodi par jauniešiem un to kā Baznīca var kalpot un palīdzēt viņiem. Arī šī sinode iedvesmoja pāvestu uzrakstīt dokumentu visai Dieva tautai, bet īpaši jauniešiem – “Kristus ir dzīvs” (Christus vivit).

Pope Francis waves as he arrives for a session of the Synod of Bishops on young people, the faith and vocational discernment at the Vatican Oct. 9. (CNS photo/Paul Haring)

Pirms sinodēm bīskapi ir aicināti konsultēties ar Dieva tautu, kā tā raugās uz konkrētiem jautājumiem. Visbiežāk tika konsultēti cilvēki, kuri tiešā veidā ir saistīti ar sinodes tematu. Tā, piemēram, pirms sinodes par ģimenēm, bīskapi bija aicināti konsultēties ar savu diecēžu ģimenēm, pastorālajiem darbiniekiem, kopienām un kustībām, kuras kalpo ģimenēm, lai saprastu kāda ir situācija, kādas ir cilvēku vajadzības un uzklausītu ieteikumus, kurus piedāvāt visai universālajai Dieva Baznīcai. Pirms jauniešiem veltītās sinodes, pāvests, pirms sasaukt bīskapus, uzaicināja uz Romu jauniešus, pa vienam pārstāvim no katras valsts, lai uzklausītu viņu ieteikumus.

Gaidāmā sinode ir īpaša ar to, ka tā skar visu Dieva tautu, nevis kādu atsevišķu grupu. Nākamās sinodes temats ir sinodalitāte. Pāvests Francisks atgādina, ka Baznīca ir svētceļniece, tā vienmēr ir ceļā. Ceļā atrodas visi kristītie, visa Dieva Baznīca. Līdz ar to, gatavojoties šai sinodei, notiek konsultēšanās ar visu Dieva tautu. Baznīcai interesē katrs tās loceklis, kā katrs no mums jūtas piederīgs Baznīcai kā kopienai un līdzdalīgs tās misijā.

pr. Pauls Kļaviņš

Tā kā Radio Marija misija ir kalpot Baznīcai, tad mēs katru otrdienu priestera katehēžu laikā tiekamies ar priesteri Paulu Kļaviņu, kurš ir atbildīgs par sinodālā ceļa norisi Rīgas arhidiecēzē, lai izprastu sinodālā ceļa nozīmi, uzzinātu jaunumus, cik tālu esam tikuši šajā ceļā, kā arī saprastu, kas ir sinodālā Baznīca. Ārkārtīgi svarīga šajās katehēzēs ir klausītāju iesaiste. Šie raidījumu var kalpot kā lieliska platforma, lai ticīgā tauta varētu izteikties, lai tā var dalīties savā pieredzē.

Tāpēc aicinām Tevi, klausītāj, pievienoties RML ēterā katru otrdienu pl. 9.00 sinodei veltītajām katehēzēm, kurās Tu vari dalīties ar savu pieredzi, vai un kā Tu jūties piederīgs Baznīcai un tās misijai.
Skaties arī video tiešraides Youtube kanālā!

Sinodei veltītās katehēzes ierakstā vari noklausīties RML arhīvā: