Maija mēnesis ir bijis notikumiem bagāts. Esam piedzīvojuši dalīšanās prieku Mariatona laikā, atbalstot Dienvidsudānas Radio Marija paplašināšanos, veiksmīgi aizvadījuši maratona skrējienu un nosvinējuši 7. sezonas noslēgumu, sakot paldies visiem brīvprātīgajiem par viņu kalpojumu radio ēterā un aizkadrā.

Sakām lielu paldies visiem Mariatona atbalstītājiem, kuri iesaistījās tā organizēšanā, lūdzās par tā sekmīgu norisi, dalījās ar savu stāstu par to, ko viņiem nozīmē Radio Marija, un ziedoja Dienvidsudānai. Kopīgiem spēkiem Dienvidsudānas atbalstam esam savākuši 16 113, 84 eur, kas ir mūsu visu sasniegtais rekords Mariatonā citas valsts atbalstam.

Kopā maija mēnesī ziedojumos esam saņēmuši 23 764, 67 eur, no kuriem 7 650,83 eur ir Radio Marija ikmēneša izdevumu segšanai. Maijā izdevumos esam iztērējuši 17 492,61 eur. Visus izdevumus ir bijis iespējams segt pateicoties iekrājumam no iepriekšējiem mēnešiem.

Galvenās izmaksu pozīcijas maija mēnesī ir bijušas:

  • Izmaksas skanējumam FM frekvencēs 3 344, 81 eur
  • Nodokļi 3 809, 83 eur
  • Algas 5 165,90 eur
  • Autortiesību un izpildītāju tiesību maksājumi 1 685,92 eur
  • Administratīvie izdevumi(internets, telefons, elektrība studijās, saimniecības preces, benzīns u.c.) 1 571,79 eur

No sirds lūdzam Tevi atbalstīt Radio Marija misiju jūnija mēnesī, kad saskarsimies ar vēl lielāku elektrības un nomas cenu pieaugumu, lai turpināt skanēt FM apraidē Rīgā, Liepājā, Krāslavā, Valkā un Cēsīs, kā arī internetā visā Latvijā.