Septembra mēnesis ir jau vidū, taču jaunumi “Radio Marija Latvija” viļņos turpina papildināt programmu. Otrdien, 17. septembrī, plkst. 17 skanējumu sāk jauns raidījumu cikls “Sargs savam brālim”. Tas būs vairāk adresēts tieši sabiedrībai un tās attieksmei pret dažādām sociālām grupām. Šajā gadījumā vairāk par cilvēkiem, kuri ir kāda iemesla nokļuvuši ieslodzījumā. Savukārt sabiedrības locekļiem šī pārraide domāta kā pamudinājums aizdomāties ne vien par šiem ļaudīm un nepagriezt viņiem muguru, bet arī par to, ko un kā mēs katrs varam būt viņiem palīgs un atbalsts. Ne vien šiem cilvēkiem, bet gan ikkatram savam līdzcilvēkam.

Raidījumus veidos un vadīs Katoļu baznīcas brīvprātīgā kalpotāja, Iļģuciema cietuma kapelāna brīvprātīgā palīdze Daina Strelēvica. Viņai ir jau vairāk nekā 23 gadu ilga pieredze šajā kalpojumā. Viņa atzīst: lai arī šāds aicinājums atnācis pie viņas nejauši, tomēr tam piekritusi un kopš tā laika arvien turpina veikt šo kalpojumu. “Es redzu, kas notiek ar sabiedrību mūsu valstī un redzu, kāds ir sabiedrības noskaņojums. Nav runa tikai par cilvēkiem ieslodzījumā, bet par cilvēkiem mums apkārt kopumā. Ir ļoti daudz jautājumi, kurus nepieciešams pārrunāt, un par tiem mēs arī sarunāsimies mūsu pārraidēs,” saka Daina. Viņa piekrīt, ka kopējais noskaņojums uz noteiktām sabiedrības sociālajām grupām ir drūms un pat neiecietīgs, taču patiesībā katrs cilvēks ir īpašs, jo katrā no viņiem ir daudz laba. Lai arī nav iespējams “ielīst” katra konkrētā cilvēka ādā, taču ir kas tāds, ko katrs no mums spēj otram dot – sniegt palīdzīgu roku un palīdzēt viņam dzīvot savu dzīvi labāk, saka Daina.

Ne velti raidījumam ir izvēlēts tieši šāds nosaukums: “Sargs savam brālim”. “Tā būs atbilde uz Kaina jautājumu par to, vai es esmu sava brāļa sargs. Izejot no šī Kaina stāsta, ar ko arī visa sabiedrība sākās, īpaši runāsim arī par mūsu katra paša uzdevumu dzīvē: kas es esmu šajā pasaulē, jo īpaši kā kristietis. Kas es esmu? Es esmu atbildīgs par saviem līdzcilvēkiem, jo dzīvojam kopīgā sabiedrībā, viens otram līdzās. Līdz ar to tieši runāsim par to, kā mēs to varam darīt. Jēzus ir teicis: ja jūs mīlat cits citu, tad es palieku jūsos,” saka Daina.

Raidījumā piedalīsies Iļģuciema brīvprātīgie kalpotāji, arī dažādi speciālisti, pedagogi un pasniedzēji, kuri ir iesaistīti dažādos sabiedrības integrācijas projektos, kurus organizē un vada biedrība “Iļģuciema sievietes”. “Tās būs tikšanās un sarunas ar labas gribas cilvēkiem, kuri stāstīs, ko redz, novēro un kas notiek ar cilvēkiem ieslodzījumā, un kā katrs ne tikai no viņiem, bet patiesībā katrs no mūsu sabiedrības vidus var būt palīgs līdzcilvēkiem.”

Pašlaik pirmajā piegājienā ir paredzēti pieci raidījumi, tie skanēs katru otrdienas pēcpusdienu plkst. 17. Taču raidījuma nākotne ir lielā mērā atkarīga arī no jums -klausītājiem. Raidījuma veidotāja Daina aicina ikvienu klausītāju iesaistīties raidījumā: “Katrs aicināts pārdomāt, kur viņi var būt noderīgi saviem brāļiem, kur varētu iesaistīties un kalpot, būt par sargu saviem līdzcilvēkiem. Laipni aicinu ikvienu klausītāju atsaukties un dalīties arī savās liecībās par to, kā kalpo saviem tuvākajiem līdzcilvēkiem. Tas būtu ļoti jauki, ja raidījuma cikls kļūs vēl bagātīgāks un ilgāks! Būtībā šis raidījumu cikls ir iecerēts kā baznīcas sociālā mācība – runa ir ne tikai par garīgo aprūpi, bet raudzīties plašāk, kur vēl varam pielikt pie katra indivīda prāta un intelekta veicināšanas, fiziskās un materiālās palīdzības.”

Raidījums skanēs tiešajā ēterā, tādēļ pārraides laikā klausītāji aicināti zvanīt uz studiju, rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv vai sūtīt vēstules pa pastu: “Radio Marija Latvija”, Ojāra Vācieša ielā 6, Rīga, LV-1004.