Laimīgu Jauno gadu! Baznīcas liturģija ar 1. Adventa svētdienu uzsāk jaunu liturģisko gadu. Vārds “Advents” nāk no latīņu valodas vārda “advenire”, kas nozīmē “atnākšana”. Mēs gaidām Jēzus otreizējo atnākšanu. Advents ir lielisks posms Baznīcas dzīvē, kur sekojot līdzi tam, kā pasaule gatavojās Jēzus nākšanai pasaulē Betlēmē pirms 2000 gadiem, mēs varam gatavoties Viņa otreizējai atnākšanai.

Adventa vēstījums ir vienkārš, bet nopietns. Vienkārš tāpēc, ka tas mums atgādina, ka Jēzus nāks. Mēs nezinām kad Viņš nāks, bet Viņš nāks. Mums nav svarīgi zināt, kad Viņš nāks. Mums ir svarīgi, ka mēs zinām, ka Viņš nāks un mēs tam varam būt gatavi jau šodien.

Šodien evaņģēlija fragments trīs reizes uzsver: “Esiet nomodā”. Tas norāda uz Adventa vēsts nopietnību – Esi nomodā, esi gatavs sastapt savu Kungu!

Kā es varu būt nomodā? Pirmais lasījums no pravieša Isaja grāmatas mums atgādina to, ka reizēm novēršamies no Dieva, esam ar nocietinātu sirdi un nerīkojamies saskaņā ar Viņa baušļiem. Adventa laiks ir lieliska iespēja veltīt laiku sirdsapziņas izmeklēšanai: vai es esmu gatavs tagad stāties Jēzus priekšā? Kas ir tās lietas manī, kas man traucē vai liek atlikt sastapšanos ar Kristu? Kādās jomās mana sirds ir nocietināta?

Advents ir tāds posms Baznīcas liturģiskā gada laikā, kad mēs varam izvērtēt savas attiecības ar Jēzu, vai mēs vispār Viņu gaidām? Un ko tas mums katram personīgi nozīmē, ka Viņš nāk? Šis laiks ir iespēja sirds pārmaiņai, ļaut Dievam mani veidot kā mālu par skaistu trauku, attīrot no visa tā, kas man neļauj būt patiesi cilvēcīgam un izpildīt to misiju, kuras dēļ Dievs mani ir radījis.

Lūdz Dievam žēlastību, lai Viņš tev ļauj piedzīvot sirds atgriešanos, patiesu pievēršanos Viņam un atklāt, cik dzīve kļūst jēgpilna, kad katru dienu esi nomodā un gatavs ar Viņu sastapties. Tad tu atklāsi, ka Jēzus jau nāk pie tevis Euharistijā, ģimenes locekļos, kolēģos, nabagos, caur dažādiem apstākļiem.

Vai tu esi nomodā?

 

Pr. Pēteris Skudra