«Nāc, Kungs Jēzu!», saka Baznīca Kungam (Atkl 22,20). «Nāc, seko man!», nenogurstoši saka Kungs katram no mums. Advents atklāj kristīgās dzīves pozitīvo spriedzi starp šīm divām nākšanām: es nāku pretī Kungam, kurš nāk man pretī. Liturģija mums klāj bagātīgu Dieva vārda galdu, pestīšanas vēstures notikumos un tēlos piedāvājot pārdomāt pirmsākuma, klātbūtnes un tuvuma tēmas.

Mihails Volohovs
Liepājas diecēzes priesteris,
RARZI Baznīcas vēstures un patroloģijas pasniedzējs

Advents ir laiks, kad mēs īpašā veidā meklējam Kungu, kas nāk. Klausies pārdomas, ko katrai dienai sagatavoja priesteris Mihails Volohovs, un piedzīvo sastapšanos ar Kungu, atklājot liturģisko tekstu bagātību. Ja tu vēlies saņemt pārdomas savā e-pastā, aizpildi šo pieteikuma formu.

Adventa I svētdiena, 3.decembris

Rakstu vieta: “Uz tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans Dievs, es ceru uz tevi, lai man nav jāsarkst, un mani ienaidnieki lai nelīksmo par mani, jo visi, kas tev uzticas, nepaliks kaunā.” /Ps 25:1-3 Adventa I svētdienas introits/

Dienas uzdevums: Šodien arī tev ir iespēja ieskatīties savā šaurajā pasaulē un soli pa solim ieraudzīt, kādus plašumus Dievs tev tajā ir pavēris.

Adventa I nedēļas pirmdiena, 4.decembris

Rakstu vieta: “Klausieties, tautas, Kunga vārdu un sludiniet to līdz zemes robežām: lūk, nāk mūsu Pestītājs, vairs nebīstieties.” /Sal. Ier 31,10 + Is 35,4. Adventa I nedēļas pirmdienas introits/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari nostāties pretī savām ēnām un sāpēm un apliecināt, ka viss, kas esi un ko dari, kas vēlies būt un ko vēlies darīt, iegūst mērķi — satikt Viņu, kurš tevi no tumsības ir aicinājis savā brīnišķīgajā gaismā. Ikdienā. Ziemassvētkos. Laiku beigās.

Adventa I nedēļas otrdiena, 5.decembris

Rakstu vieta: “Lūk, nāks Kungs un kopā ar viņu visi viņa svētie; un liela gaisma atspīdēs tajā dienā.” /Sal. Zah 14,5.7. Adventa I nedēļas otrdienas introits/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari izrauties no monologu važām un sākt jaunu dialogu ar sevi — savu pagātni, realitāti sev apkārt, soli pa solim nonākot līdz sarunai ar Dievu jaunā kvalitātē.

Adventa I nedēļas trešdiena, 6.decembris

Rakstu vieta: “Kungs nāks un nekavēsies. Viņš apgaismos to, kas apslēpts tumsā, un atklās sevi visām tautām.” /Sal. Hab 2,3 + 1 Kor 4,5. Adventa I nedēļas trešdienas introits/

Dienas uzdevums: Šodien tev ir iespēja būt godīgam ar sevi un izmeklēt sirdsapziņu, sagatavoties grēksūdzei vai vaļsirdīgai sarunai.

Adventa I nedēļas ceturtdiena, 7.decembris

Rakstu vieta: “Kungs, tu esi tuvu, un visi tavi baušļi ir patiesība. Jau sen no tavas atklāsmes man ir zināms, ka tu tos nostiprināji uz mūžiem.” /Sal. Ps 119, 151-152. Adventa I nedēļas ceturtdienas introits/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari pāršķirstīt savas vēstures lappuses un ieraudzīt, uz cik diženām lietām Dievs tevi līdz šim ir aicinājis.

Adventa I nedēļas piektdiena, 8.decembris

Rakstu vieta: “Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna.” /Lk 1,28/

Dienas uzdevums: Šodien tu vari pārdomāt, kādas ir tavas patiesās vēlmes.

Adventa I nedēļas sestdiena, 9.decembris

Rakstu vieta: “Dievs, kas sēdi pār ķerubiem, rādi gaišu savu vaigu, un mēs būsim glābti.” /Ps 80, 4.2. Adventa I nedēļas sestdienas introits/

Dienas uzdevums: Šodien tev ir iespēja apzināties sevi kā daļu no kāda lielāka «mēs».