Vasaras laikā Tev ir iespēja noklausīties gada laikā un vēl iepriekš izskanējušos raidījumus atkārtoti. Šajā rubrikā tiek piedāvāti raidījumi, kas apskata vēstures notikumus un to saistību ar procesiem mūsdienu sabiedrībā un kultūrā. Tāpat uzmanību pievēršam aktualitātēm, kas ietekmējušas cilvēku ikdienu. Tas viss tiek piedāvāts interesantu sarunu formātā ar zinošiem un Latvijā pazīstamiem cilvēkiem.

Pasaules tulkošana / Rakstnieka pārrunu stunda

Rakstnieks Jānis Ūdris, septiņu grāmatu autors, raidījumā izgaismo mūsu vēstures aizmirstos vai noklusētos notikumus, vienlaikus pievēršoties aktuālākajām mūsdienu problēmām. Rakstnieka pārliecībā asākās šodienas problēmas sakņojas pagātnes kļūdās un joprojām neizvērtētajā un (arī tādēļ) nepārvarētajā padomju okupācijas laika mantojumā.
Laiks, kad vaļsirdīgās sarunās ar Latvijas izcilākajām personībām  izkristalizējam būtību – rūpēs par mūsu zemes uzplaukumu. Mūsu vēstures nezināmās lappuses, aktuālāko mūsdienu notikumu analīze, šodienas procesu skaidrojums vēsturisko paralēļu kontekstā. Galvenās tēmas: noklustētā vēsture; pilsoniskā atbildība; kristīgā morāle.

Savienots

Raidījums par sabiedrībā aktuālo no dažādu konfesiju skatu punkta. Raidījuma galvenās tēmas ir aktuālais, sabiedrība, politika, kultūra un konfesijas.

Notikumu kaleidoskopā

“Notikumu Kaleidoskopā”   aicina ciemos uz sarunu sabiedrībā  zināmus un aktīvus cilvēkus, politiķus, māksliniekus, lai ieklausītos viņu viedokļos un atziņās par notiekošo Latvijā, izvērtētu veiksmes un neveiksmes un dotu ticību nākotnes iespējām.