Mēs esam pateicīgi Dievam par dāvanu, ko Viņš mums ir devis – savu valsti Latviju. 4. maijā svinam tās otro dzimšanas dienu, kad tika atjaunota tās neatkarība. Šajā dienā piedāvājam svētkiem atbilstošu ētera programmu.

Tā būs sekojoša:

7:00 Rožukronis

8:00 Sv. Mises translācija no Salaspils Rožukroņa karalienes baznīcas

9:00 Ekumeniskais dievkalpojums no Saldus

10:00 Rīta cēliens

12:00 Debess karaliene, līksmojies, Dienas vidus lūgšana, gaismas ceļš

13:00 Koncerta ieraksts no Stirnienes

14:00 Apsveikumu stunda

15:00 Žēlsirdības kronītis

15:20 Vatikāna Radio

16:00 Saruna ar vēsturnieci Kristu Kristiānu Kristapsoni

17:00 Raidījums Dzīvesstāsti

18:00 Sv. Mises translācija no Liepājas sv. Jāzepa katedrāles

18:40 Vesperes

19:00 Maija dziedājumu ieraksts

20:00 Raidījums Kedās

21:00 Vakara pasaciņa

21:15 Kompletorijs

21:30 Vatikāna Radio

22:00 Slavēšana kopā ar Kasparu Ezeriņu

Pricīgus svētkus!