Jau šodien sezonas atklāšanu sākam ar Mariatona stila svinībām, kur paralēli apsveikumiem jaunajā sezonā, sezonas jaunumiem un intervijām ar raidījuma vadītājiem Tev būs iespēja dalīties ar to, ko Tev nozīmē Radio Marija Latvija, un arī atbalstīt skanējuma paplašināšanos, ziedojot iekārtu iegādei pilsētās, kurās iegūta apraides atļauja, – Tukumā (FM 97,1), Saldū (FM 97,2), Rēzeknē (FM 95,9). 

Šajā vasarā esam daudz strādājuši, lai samazinātu skanējuma uzsākšanas izmaksas, un pirms Mariatona sākuma gribam Tevi iepazīstināt ar to, kā mums ir veicies. Šo septembra Mariatonu uzsākam ar mērķi savākt gandrīz 18 000 eur (precīzāk – 17 750 eur), lai sāktu skanēt visās 3 pilsētās. Summu ir izdevies samazināt, pateicoties tam, ka ir atrasti lētākie uzstādīšanās varianti.

Turpinājumā vari iepazīties ar nepieciešamajām iekārtām un summām, kas nepieciešamas to iegādei. Tāpat droši slēdz iekšā Radio Marija Latvija 1. septembrī plkst. 13:00, kad ēterā būs iespēja dzirdēt Radio Marija Latvija tehniķi Jēkabu Reini Pērkonu un koordinatori Līvu Kupferi, kuri informēs par skanējuma uzsākšanas gaitu un tehniskajām vajadzībām.

Vai zināji, ka aparatūras iegāde un uzstādīšana visos gadījumos neizmaksā vienādi? Arī šajā situācijā, kad vienlaicīgi strādājam pie trīs dažādiem raidītājiem dažādās Latvijas pilsētās, izmaksas ir atšķirīgas. Zemāk esošajā tabulā vari iepazīties ar detalizētu pozīciju uzskaitījumu, kas ļaus saprast, kā veidojas gala summa katrā no gadījumiem.

Frekvences ieviešana Tukumā7900
Antena2200
Antenas uzstādīšana2000
Antenas uzstādīšanas projekts800
Raidītāja uzstādīšana300
Detaļas antenai500
VASES licences maksa500
Elektrības pievilkšana skanējumam tornī300
Barix300
Upsis1000
Frekvences ieviešana Saldū7700
Antena3500
Antenas uzstādīšana1500
Antenas uzstādīšanas projekts800
Raidītāja uzstādīšana300
Detaļas antenai1500
VASES licences maksa500
Elektrības pievilkšana skanējumam tornī300
Rack skapis3000
Barix300
Upsis1000
Frekvences ieviešana Rēzeknē2150
Raidītāja uzstādīšana (transportēšana)300
Vases licences maksa500
Antenas uzstādīšanas projekts800
Elektrības pievilkšana skanējumam tornī500
Interneta ievilšana50