Raidījumu vada: Mārtiņš Kanders

Raidījums skan ceturtdienās, mēneša 2. un 4. nedēļā plkst 17:00

Apraksts:
Raidījums ar vīriem, priekš vīriem. Apzinoties un redzot dažādos izaicinājumus vīriešu dzīvēs, gribam ar šo raidījumu palīdzību pieskarties vīriešu dzīvēm. Uzmundrināt, iedrošināt, norādīt uz Kristu kā cerību. Parādīt, ka ir iespējas ,un kopā ar visiem mūsu klausītājiem pieaugt un nostiprināties Dieva Tēva mīlestībā.