Raidījumu vada: Stella Jurgena un Andžela Roze-Jumiķe

Raidījums klausītājiem pieejams tikai arhīvā

Apraksts: 

Ecehiela grāmatā lasām, ka Kungs dod pravietim Rakstu rulli kā ēdienu, ar kuru pildīt savas iekšas (sal. Ez 3,3). Tātad Rakstiem ir garša un tie uztur cilvēku dzīvu, jo iekšu pildīšana ar Rakstu rulli bibliskā nozīmē  Vārdu uzņemt ar visu būtību. Lūgties Rakstu vārdiem ar visu būtību. Nedaudz aplūkosim psalmu sarakstīšanas vēsturi – kad tie tapuši, kādi ir iespējamie autori un baudīsim psalmu vārdu garšu, lai saprastu, cik šīs Vecās Derības tautas lūgšanas ir aktuālas šodien, jo tās ietver visu cilvēka sarunas ar Dievu spektru,sākot ar pārmetumiem Kungam un saucieniem pēc palīdzības, līdz dedzīgām pateicības un slavas dziesmām.)

Klausies platformās Hearthis, Spotify un ApplePodcasts!