Raidījumu vada: Kopiena “Chemin Neuf”

Raidījums skan: katru mēneša 3. svētdienu, plkst. 20:00

Apraksts: