Raidījumu vada: priesteris Mārtiņš Klušs

Raidījums skan katru ceturtdienu plkst. 9:00, atkārtojums plkst. 22.00

Apraksts:
Liturģija, jaunā evaņģelizācija, aicinājums…. Par šim un citām tēmām klausies dienas katehēzes, ko sagatavoja Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs draudzes prāvests un Daugavpils dekanāta dekāns priesteris Mārtiņš Klušs. Klausies katehēzes latgaliešu valodā.