Lūgšana, gavēnis un garīgais svētceļojums – ticības atbilde uz šī brīža izaicinājumiem

Radio Marija Pasaules ģimene (World Family of Radio Maria) aicina klausītājus visā pasaulē iesaistīties 2 iniciatīvās: katra mēneša pirmo piektdienu veltīt lūgšanai un gavēnim, kā arī šī gada laikā ar Radio Marija starpniecību doties garīgā svētceļojumā – kopā ar citu valstu klausītājiem vienoties Rožukroņa lūgšanā, kas tiks pārraidīta no dažādām mariāniskajām svētvietām pasaulē: 25. martā no Nācaretes, 13. maijā no Fatimas Portugālē, 25. jūnijā no Medžugorjes, 16. jūlijā no Karmela kalna Svētajā zemē, 7. oktobrī no Pompejas Itālijā, 28. novembrī no Kibeho Ruandā, 12. decembrī no Gvadelupes Meksikā.

Lai uzzinātu vairāk par šīm iniciatīvām, pirmdien, 1. martā uz sarunu Radio Marija ēterā tika aicināts Pasaules ģimenes pārstāvis Bernhards Miterucners (Bernhard Mitterutzner). Komentējot šīs iniciatīvas, viņš uzsvēra: “Svētceļojuma gars, uz kuru esam aicināti, ir garīga atbilde uz šī brīža situāciju. Būsim atklāti – vai mēs, cilvēces ģimene, ar visiem sasniegumiem, iespējām un perspektīvām, kuras mums ir, spējam izkļūt ārā no krīzes? Vai varam uzskatīt, ka šīs krīzes risinājums nāks no politikas, zinātnes vai tehnoloģijām? Pirmkārt un galvenokārt, mums ir jāzina un jāapliecina, ka laikā, kāds ir šobrīd, glābšana nāk no Dieva, nevis no cilvēkiem”.

(Ieskatam piedāvajam fragmentus no šīs sarunas.)

Radio Marija aicina katra mēneša pirmajā piektdienā uz lūgšanu un gavēni. Kāpēc nepietiek tikai ar lūgšanu, kāpēc ir vajadzīgs gavēnis? 

Gavējot, mēs daudz lielāku nozīmi piešķiram lūgšanai, tas ir dziļš un spēcīgs veids, kā lūgties. Gavēņa laikā savu izsalkumu mēs esam aicināti kompensēt, pavadot laiku lūgšanā. Šo tukšumu, kas rodas gavējot, esam aicināti piepildīt, lasot Bībeli vai pavadot laiku kopā ar Dievu. Es aicinu negavēt, neatvēlot laiku lūgšanai. Nelaidiet garām iespēju piedzīvot dienu kopā ar Dievu! Gavēnis un lūgšana var aizvest mūs pie liela spēka. Jēzus ir sacījis, ka pat noteikta veida ļaunie gari var tikt izdzīti tikai ar lūgšanu un gavēni.

Kāpēc tieši šāds nosacījums- gavēt ar maizi un ūdeni? 

Šīs nosacījums ir tādēļ, lai mums būtu konkrēts, vienots un spēcīgs veids, kādā gavējam. Bet, tas domāts vairāk tieši mūsu rietumu sabiedrībai, jo citās pasaules daļās, piemēram, šis veids nederēs kultūras atšķirību dēļ. Būtu ļoti dīvaini šādu veidu piedāvāt Āfrikas kontinenta iedzīvotājiem, jo ikdienā viņi nemaz nepatērē maizi!

Vai ir kāds nosacījums, kādu tieši lūgšanu būtu jālūdzas? 

Tāda nosacījuma nav, bet jebkurā gadījumā, tai būtu jāved uz dziļāku tuvību ar Kungu. Katram no mums ir savas ierastās lūgšanu formas un veidi, bet svarīgi ir vienkārši to darīt. Tas nav aicinājums radiostacijām mainīt savu ierasto programmu, bet gan jau esošos lūgšanu laikus veltīt kopīgajā nodomā, vienojoties ar klausītājiem visā pasaulē.

Radio Marija Latvijā piedāvās saviem klausītājiem un brīvprātīgajiem iespēju pavadīt laiku kapelā, Vissvētākā Sakramenta priekšā. Vai šāda lūgšanas forma arī ir atbilstoša? 

Tas ir tieši tas, kas mums būt jādara šajā dienā – jakompensē gavēņa izsalkums, atrodoties Dieva klātbūtnē. Aicinu ielūkoties sevī un uzdodot jautājumu – kāpēc mēs reizēm ēdam vairāk, nekā nepieciešams? Paldies Dievam, Eiropas valstīs mums ir pietiekami daudz pārtikas. Bet, esmu novērojis, ka mēs bieži vien ēšanā un dzeršanā meklējam kādu mierinājumu. Ja vienu dienu mēs izvēlamies gavēt – jā, mēs piedzīvojam izsalkumu, bet patiesībā, tas nav tāds bads, ko piedzīvo cilvēki, kam trūkst ēdiena un kuri mirst no bada! Tas, ko mēs it kā zaudējam, ir šis mierinājums. Katru brīdi, kad mēs izjūtam šo mierinājuma trūkumu- skriesim pie Dieva, jo sevišķi esot Euharistiskajā Adorācijā, lai mūsu mierinājums ir Viņa miesa un asinis! Ja jūs piedzīvosiet šos mirkļus, tad jūs piedzīvosiet Dieva valstību ar spēku nākam savā dzīvē, brīnums sevī un sev apkārt. Paldies jums par šo iniciatīvu!

 Ko nozīmē dalība garīgajā svētceļojumā? 

Noteikti daudzi no jums ir gājuši vai braukuši svētceļojumā fiziski. Līdzīgi ir arī ar garīgo svētceļojumu- pirmkārt, tā ir apņemšanās iesaistītes, tad seko kāds upuris, atteikšanās no mūsu puses vai  tiek piezīvotas kādas grūtības, tad jūs sasniedzat to svētvietu un vienkārši, atrodoties tur, izlejat savu sirdi Kunga priekšā. Svētvietu īpatnība ir tā, ka tur tiek saņemtas īpašas svetītības, sākot no maziem brīnumiem līdz pat tiem, ko redz visa pasaule. Līdzīgi būs arī ar šo garīgo svētceļojumu, tikai visas šīs žēlastības plūdīs pie jums, tur kur jūs atrodaties. Marija it kā apmeklēs jūsu mājas. Tātad, pirmkārt, svarīgs ir mans lēmums iesaistiīties. Otrkārt, jautājums sev – ko es no šī svētceļojuma sagaidu?

Esam aicinājuši  iesaistīties savus klausītājus pievienoties gavēnim un lūgšanai jau šajā piektdienā, 5. martā. Ko tu novēlētu klausītājiem? 

Es esmu drošs, ka, ja jums ir vēlme gavēt un jūs esat gatavi veltīt laiku lūgšanai, tad es ticu, ka jums tiks dots viņa klātbūtnes saldums, tas ko varam piedzīvot, esot zem Kunga mīlošā skatiena. Jūs redzēsiet, ka sirds var būt tik piepildīta, ka nejutīsiet izsalkumu! Tas būs lielu žēlastību avots ikvienam no jums  un arī daudziem brīnumiem pasaulē, kurus jūs nekad neredzēsiet! Šī iemesla dēļ ir vērts pievienoties! Paldies visiem klausītājiem, kuri ir izvēlējušies iesaistīties šajā garīgajā svētceļojumā!

Sarunas audio ierakstu vari noklausīties šeit: