Raidījumu vada: bīskaps Viktors Stulpins

Raidījums skan mēneša pirmā otrdiena plkst. 9:00, atkārtojums plkst. 22.00

Apraksts:
Kādi ir garīgās pilnības sasniegšanas līdzekļi? Kāda nozīme ir gavēnim un mērdēšanai mūsu garīgajā dzīvē? Uz šiem un citiem jautājumiem meklē atbildes Liepājas diecēzes bīskapa Viktora Stulpina sagatavotajās katehēzēs.