9. sezonā RML ētera programmu papildinās 12 jauni tematiskie raidījumi, pavisam kopā ēterā dzirdēsim 51 dažādu autoru veidotu raidījumu.

Jaunie raidījumi:

 • Māsas Emanuelas veidotais raidījuma cikls “Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā” skanēs pirmdienās, plkst. 13:00 (katra mēneša 1. nedēļā)
  “Visa garīgā dzīve ir tikšanās”, saka filozofs Martins Bubers. Varam to nosaukt arī par ceļu, ko veicam kopā ar Dievu un līdzcilvēkiem. Kas notiek brīžos, kad ceļot kļūst grūti, kad piemeklē slimības, dzīves grūtības, kad gadu skaits vēsta par jau visai bagātīgu dzīves pieredzi? Kā šo brīžu pieredzes, lai cik tās dažkārt būtu izaicinošas, pārvērst par tikšanās pieredzēm? Atbildes uz šiem jautājumiem tiks meklētas gan Bībeles cilvēku dzīves stāstos, gan kristīgu domātāju pārdomās.
 • Raidījums “Aiz aizvērtām durvīm”, ko vadīs Sandra Krupenko, geštalta psiholoģijas speciāliste, pedagoģe, pastorālā konsultante, vienkārši ticīgs cilvēks, radio ēterā  skanēs, pirmdienās, plkst.13:00 (katra mēneša 3. nedēļā). Raidījums par terapiju aiz aizvērtām durvīm. Sarunas par mūsu klusajām problēmām, par tēmām, par kurām baidāmies reizēm skaļi runāt par mūsu psihisko veselību Dieva klātbūtnē. Runāsim par mūsu stāvokļiem un noskaņojumiem. Raidījumā viesosies šīs jomas speciālisti.
 • Raidījumu par kultūru un reliģiju “Spārni” vadīs priesteris Andris Vasiļevskis, tas izskanēs pirmdienās (katra mēneša 1. nedēļā) plkst. 16:00.
  Raidījuma autors sarunāsies ar viesiem par tradicionālās kultūras atstāto mantojumu. Tā mijiedarbību ar reliģiju.
  Sezonas pirmajā raidījumā uz sarunu ir aicinātas viešņas – Ieva Tālberga (Dienvidurzemes novada tradīciju un folkloras centra vadītāja) un Maija Kalniņa (rakstniece un suitu izcelsmes dziesminiece). Raidījumā saruna par diviem kultūrvēsturiskiem novadiem – lielo Dienvidkurzemes novadu un vēsturisko Suitu novadu, kas atzīmē savu  400 gadadienu, kopš suiti sevi apzinās par Suitiem – grāfa Šverina svītu, ar novadam raksturīgo tērpu valkāšanu un burdona dziedāšanas dzīvo tradīciju.
 • Raidījumu “Ārpus rāmjiem” vadīs mariāņu tēvs Dmitrijs Artjomovs, to ēterā varēs dzirdēt pirmdienās, plkst. 16:00 ( katra mēneša 2. nedēļā).
  Raidījumā paredzēts aplūkot mūsdienu civilizācijas izaicinājums Latvijas katoliskās lokālās baznīcas kontekstā. Autors raksturos problemātiku un izvērtēs to Baznīcas mācības gaismā, dodot iespējamos risinājumus, vai vismaz norādot iespējamos risinājuma virzienus. Raidījuma tēmas tiks izvēlētas laika gaitā, bet tās noteikti būs tādas uz kurām nav iespējams sniegt vienkāršu un viennozīmīgu atbildi (tieši tādēļ- ārpus rāmjem).
 • Profesores M. Kiopes vadītais raidījums “Filozofijas stunda – Gudrības sēdeklis” atsaucas uz senu mūku aicinājumu – filozofēt kopā ar Vissvētāko Jaunavu Mariju! Tā ir filozofijas stunda visiem, lai runātu par idejām, kurās dzīvojam, un kā tās mūs ietekmē. Raidījums skanēs pirmdienās, plkst. 16:00 (mēneša 4. nedēļā).
 • Vēsturnieces Ineses Runces vadītais raidījums “Grēcīgais un dievišķais vēsturē” aplūkos tēmu par Baznīcas vēsturi, kas ir viens no vissarežģītākajiem mūsdienu vēstures zinātnes virzieniem. Baznīcas vēsturei ir gan daudz ideoloģisku noslāņojumu, gan cilvēcīgu aizspriedumu, gan neziņas un tīšu viltojumu. Radījums par Baznīcas vēsturi pētīs un analizēs Baznīcas vēstures sarežģīto jautājumu labirintus gadsimtu un personību devuma šķērsgriezumā. Raidījuma vadītāja studijā aicinās vēstures jomas ekspertus un diskutēs par pasaules un Latvijas Baznīcas vēstures pretrunīgākajiem jautājumiem.
  Radio ēterā raidījumu varēs dzirdēt pirmdienās, plkst.16:00 (katra mēneša 3. nedēļā)
 • Mēneša 2. un 4. otrdienā plkst. 17:00 savu radio skanējumu sāks Judītes Briedes – Jurēvičas veidotais raidījums “Sievietes sirds” – par sievietes unikalitāti, par to, kāda ir sievietes patiesā identitāte un kas nosaka sievietes vērtību. Par sievietes piedzīvotajām pārestībām, pārdzīvojumiem, sāpēm, spēju piedot u.c. sievietes unikalitātes jautājumiem. Raidījuma mērķis ir atklāt sievietes sirds bagātību un to, ka sieviete ir kā visdārgākā pērle Dieva mīlošajās rokās.
 • Iesākot Radio Marija Latvija 9. sezonu, ir tapis jauns raidījuma cikls “Dievmātes svētvietas”, kas stāstīs par Dievmātes parādīšanās svētvietām dažādās pasaules valstīs. Raidījuma moto: “Debesīs parādījās liela zīme: Sieviete, tērpta saulē, mēness zem Viņas kājām, un galvā Viņai vainags no divpadsmit zvaigznēm (Atkl. 12,1).  Raidījumu veidos Aija Avotiņa, Santa Purmale un Antra Jakovļeva, teoloģiskais konsultants – priesteris Pēteris Skudra. Raidījums būs dzirdams trešdienās plkst. 20:00 (katra mēneša 3. nedēļā).
 • Raidījuma cikls “Mūzika manā baznīcā” ēterā skanēs trešdienas vakaros, plkst. 20:00 (katra mēneša 2. nedēļā). Tās veidotāja Silvija Grestestāsta: “Raidījumā runāsim par mūziku Baznīcā. Kā tā skan? Kas ir komponisti, kas rakstījuši baznīcas mūziku tieši Baznīcas liturģisko svētku vajadzībām! Runāsim arī par ikdienas dzīvē klausīto un sadzirdēto mūziku Baznīcā. Aicināsim uz sarunām sabiedrībā pazīstamus, gan ne tik atpazīstamus cilvēkus. Tāpat raidījuma viesi būs arī garīdznieki, lai skaidrotu liturģijai svarīgos dziedājumus. Tādēļ aicinu klausītājus zvanīt un rakstīt uz RML studiju un uzdot jautājumus par jums interesējošiem skaņdarbiem, to autoriem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar mūziku Baznīcas dzīvē un koncertos. Rakstiet un izsakiet savas velmes, kādu mūziku jūs gribētu dzirdēt raidījumos, un ar kādiem cilvēkiem jūs vēlētos tikties, šī raidījuma ietvaros, radio ēterā”.
 • Raidījums “Tiksim pie skaidrības”, raidījumu vadīs Andris Medians, Toms Treibergs, Andrejs Rodionovs. Raidījumā par atkarību un līdzatkarību tiks aicināti eksperti, mācītāji, mediķi, sociālie darbinieki un citi speciālisti, kuriem varēs uzdot jautājumus arī tiešraidē.  Raidījums skanēs trešdienās, plkst. 16:00 (mēneša 1. un 3. nedēļa)
 • Raidījums “Priestera viedoklis” – saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem. Kā no kristīga cilvēka perspektīvas domāt un saprast notikumus un procesus. Klausies un iesaisties, katru ceturtdienu, plkst. 13:00
 • Pr. Ilmāra Tolstova raidījums “Ticība un brīnumi” skanēs trešdien, 17:00, mēneša 4. nedēļā.
  Šajā raidījumā aplūkosim dažādus brīnumus un brīnumainas parādības, kādas ir bijušas klātesošas kristietības vēsturē un mūsdienās. Kāda ir brīnuma loma mūsu ticības dzīvē un vai brīnumi vēl jo projām notiek mūsdienās un kā atpazīt, vai brīnumaino parādību avots ir Dievs, vai kādi citi, varbūt pat Dievam pretēji spēki. Raidījumā mācīsimies uz brīnumiem un brīnumainām parādībām paraudzīties ar katoliskās ticības acīm. Nāc, dosimies šaja aizraujošajā piedzīvojumā kopā!
 • Jaunums būs “Dienas katehēze” kopā ar bīskapu Viktoru Stulpinu, kas skanēs otrdienās, plkst. 9:00, atkārtojumā 22:00.
  Savukārt, priestera Mārtiņa Kluša veidotās katehēzes radio ēterā būs iespēja klausīties ceturtdienās, plkst. 9:00, atkārtojumā 22:00.
 • Klausītajiem jau labi pazīstamais raidījums “Randiņš ar Bībeli” šoruden uzsāk pavisam jaunu tematisko ciklu. Ja 3 gadu garumā raidījums tika veltīts detalizētām un pamatīgām Mateja evaņģēlija studijām, tad šoreiz tā autori Māris un Olga Veliki piedāvā doties izaicinošā un aizraujošā ceļojumā cauri visai Bībelei. Raidījumā epizodes tiks veidotas kā saistošs ievads katrā no 73 Bībeles grāmatām, ieskicējot to galveno saturu, svarīgākās tēmas un vietu kopējā Bībeles vēstījumā. Raidījumu cikls palīdzēs lasītājam neapjukt Bībeles tekstu labirintos, bet ieraudzīt, kā tās lappuses veido vienotu vēstījumu, kas ved pie Jēzus Kristus. Raidījums skan katru piektdienu plkst. 16:00 ar atkārtojumu pirmdien plkst. 23:00.

Klausies, iesaisties, atbalsti RML un ļauj izskanēt šiem radiījumiem – ziedo!