Jaunajā sezonā, kas iesāksies 2022. gada 1. septembrī, ēteru bagātinās jauni raidījumi par dažādām tēmām. Lūk, raidījuma veidotāju sagatavotais ieskats plānotajās raidījumu tematikās.

Dziedātprieks (Rita Šteinberga)

Raidījums, kurā tiksimies ar mūsu katoļu baznīcu liturģiskā kalpojuma dalībniekiem koru vadītājiem un iepazīsimies tuvāk ar muzikālo dzīvi mūsu draudzēs. Apzināsim liturģiskās mūzikas nozīmīgumu cilvēka ticības ceļa izaugsmē un iedvesmosim viens otru , klausoties mūsu baznīcu koru dziedājumus. Nedaudz ieskatīsimies vēsturē, kā arī pavērsimies nākotnē. Ceru, ka šis raidījums iedrošinās cilvēkus iesaistīties šajā kalpojumā un mūsu draudžu koriem nākošajā sezonā pievienosies daudzi jauni dalībnieki.

Es esmu sava brāļa sargs (Daina Strelēvica)

Sākot no oktobra. Lai Dievs mums visiem palīdz palikt mīlestībā jebkurā gadījumā pret jebkuru cilvēku un stāvēt pāri sava notiesājošā prāta spītam, smeļoties Mīlestības Avotā, kas pateicoties Jēzus Kristus ciešanām, ir pieejams katram, kurš tikai vien vēlas būt un palikt mīlestībā pret saviem vistuvākajiem, pret līdzcilvēkiem un pret tiem, kurus ir visgrūtāk, pat neiespējami mīlēt.

Diakonu sarunas (Gatis Avotiņš/ Dainis Stikuts/ Jānis Radziņš)

Diakona kalpojums baznīcā un sabiedrībā, nopietnas un reizēm nenopietnas sarunas un pārdomas par aktuālam tēmām Baznīcā un pasaulē. Un protams atbildes uz Taviem jautājumiem, Radioklausītāj! Tas viss raidījumā Diakonu sarunas.

Par liecību visām tautām (Olga Velika)

Raidījums “Par liecību visām tautām” (Mt. 24:14) ir raidījuma “Kā Tēvs Mani ir sūtījis..” turpinājums. Šajā raidījumā turpināsim runāt par evaņģelizāciju: par tautām, kuras aizsniedza evaņģēlijs, kā arī par tautām, kurās kristieši atrodas minoritātē.  Kam šīs tautas tic? Kāda ir kristietības vēsture tajās? Kādi ir kristiešu izaicinājumi? Ko var darīt, lai evaņģēlija vēsts izplatītos tālāk?

Sieviete, vara un neredzamais Dievs Esteres grāmatā (Stella Jurgena)

Kāpēc – šajā grāmatā jūdu tautas nedienas atrisina sieviete-ar gudrību, spēju runāt ar cilvēku, kuram ir vara-ķēniņu Ahasveru. Kurai pašai ir vara un ir nolasāms jautājums par varu un atbildību. Dieva vārds grāmatā nav minēts. Nevienu reizi. Bet Viņš visā Esteres grāmatas stāstā ir klātesošs. Visvairāk atklājot Savu glābjošo darbību caur trauslu un vāju, bet gudru un skaistu sievieti.

Ekumeniskie koncili Baznīcā (pr. Ilmārs Tolstovs)

Raidījumā tiks aplūkoti Ekumeniskie koncili, sākot jau no pirmā gadsimta pēc Kristus līdz mūsdienām. Kāda ir šo Koncilu ietekme vēsturē un kā šo koncilu atnestās idejas atspoguļojas mūsdienu sabiedrībā un Baznīcā?